När Riks frågar Oscar Sjöstedt vem han bäst gillar att debattera med i riksdagens ekonomiska debatter blir svaret något oväntat.

Sjöstedt anser att denne motståndare ofta framför intressanta invändningar och frågor i debatten.

Se intervjun i Riks: