Migrationsverket fortsätter bevilja uppehållstillstånd i samma takt som under de senaste åren. Det visar ny statistik.

En genomgång av antalet beviljade uppehållstillstånd de senaste åren, med augusti månad i år som senaste uppgift, kan Riks visa hur hög invandringen fortfarande är.

Antalet flyktingar är relativt få, men andelen anhöriga är stor.

Orsaken är att det tar tid att förändra de lagar som gäller och som ligger till grund för Migrationsverkets beslut om att bevilja nya uppehållstillstånd.

Se inslag med färsk statistik i Riks: