En familj i Hammarkullen har varslats om vräkning av Bostadsbolaget i Göteborg. Familjen tillhör ett släktbaserat kriminellt nätverk som enligt polisen styr delar av Angered.

Familjen ingår i en klan som hotar grannar och brukar våld i förorten för att skapa en tystnadskultur som gör att kriminella kan agera ostört. Exempelvis vågar inte kommunanställda på förortens fritidsgård polisanmäla att de blivit hotade och instängda.

Hyresgästföreningen, med nära band till Socialdemokraterna, ska nu hjälpa klanfamiljen och försöka få vräkningen upphävd. Enligt Hyresgästföreningen har inga av grannarna haft någon uppfattning och man har inte tänkt på att tystnadskulturen göra att inga grannar vågar vittna om klanfamiljens brottslighet.

Se inslag i Riks där Daniella Hansson och jag analyserar tystnadskulturens roll i att stärka klankriminellas positioner i svenska förorter.