Det är märkligt hur Moderaterna alltid, till slut, viker ner sig för vänsterradikala idéer. Partiet var emot stor invandring, men Reinfeldt ville sedan tävla med V och MP. Nu vill arbetsgrupp att M ska tävla med MP om att vilja bygga mest vindkraft.

Den tidigare EU-parlamentarikern Christofer Fjellner har lett en arbetsgrupp som nu vill att Moderaterna ska satsa stenhårt på vindkraft, överallt. Både på land och till havs.

Så ska lokala motståndet mot vindkraft strypas

För att nå detta vill han, likt vänstern, strypa demokratin på lokalplanet.

Det kommunala vetot ska ”begränsas”, enligt Fjellner. Kommuner ska bara kunna säga nej i ett tidigt skede av processen, då få känner till vad som är på gång.

– Ju tidigare desto bättre, säger han till SvD.

Eller annorlunda uttrycket: ju färre som känner till planerna desto bättre när kommunen ska besluta.

Klimatpolitiska programmet föreslår också att närboende och kommuner ska köpas för att bli villiga att fylla landskapet med betong och snurror.

Kombinationen av strypt kommunalt veto och köp av tystnad tror M-arbetsgruppen ska ger bättre förutsättningar och acceptans för fler vindkraftsparker. Det är en kopia av Märta Stenevi och Miljöpartiets tankar om hur vindkraftsmotståndet ska knäckas.

Går i Miljöpartiets fotspår

Hur partiet kommer att ställa sig till den nya klimatpolitiken återstår att se senare i höst. Så sent som förra året röstade Moderaterna ner ett förslag från den S-MP-regeringen om att just tidigarelägga möjligheten att använda det kommunala vetot.

– Oavsett vad Moderaterna gjort och inte gjort bakåt så konstaterar vi nu att man ska vilja ha ett tidigt veto. Det tror vi är rätt väg framåt, säger Fjellner.

Vindkraft är inte svaret

Vi såg förra vintern hur elpriserna rusade när det blev kallt och vindstilla. Det är ju så att hur många tusentals vindkraftverk som byggs, allihop ger noll kilowatt när det inte blåser. Alla står stilla. Det är då man måste dra igång oljekraftverk för att inte landet ska slockna. Det är knappast miljövänligt.

Dessutom förstör vindkraftsparker mycket stora landskapsmiljöer genom att de kräver stora betongfundament som aldrig kommer att försvinna.

Livslängden har också ifrågasatts. Risken är stor att de inom några få år blir skrot och därmed utgör omfattande miljöförstöring i landskapet.

Planerbar energi

Sverige borde fokusera på planerbar energi. Den som finns även när det inte blåser. Alltså vattenkraft och kärnkraft.

Allt arbete borde riktas in på att få planerbar energi på plats. Sluta önsketänka. Gör det som ger robust och trygg energiförsörjning.