Irakiske ”Musse” Aboud har blivit uppmärksammad i medierna för att han ska utvisas tillbaka till Irak efter 16 år i Sverige. Kampanjer försöker få utvisningsbeslutet upphävt. Men vet de hela sanningen?

Det lyfts i medierna fram att han arbetat och inte levt på bidrag. Men i Sveriges Radios rapportering nämns inte att Aboud under flera år uppehöll sig i Sverige illegalt. Han höll sig undan när han skulle utvisas.

Att vägra följa domstolsbeslut i utvisningsärenden är inte att upprätthålla lag och ordning.

Se inslag med bakgrund om ”Musse” i Riks: