Äktenskap mellan nära släktingar är medicinskt riskabelt för barnen. Och kusingiften är en grundpelare för klankulturen som utmanar rättsstaten.

Sverige har inte behövt stifta förbudslag. Det har varit en norm att man inte gifter sig med sin kusin. Och vi har förut inte haft någon klankultur i landet. Allt det har ändrats. Miljoner människor i landet kan ingenting om svenska seder och normer. Dessutom har de tagit klankulturen med dess korruption och utmaning av rättsstatens våldsmonopol till Sverige.

Över 50 procent i Mellanöstern

I muslimska länder i Nordafrika och Mellanöstern är det mycket vanligt att man gifter sig med en nära släkting. Andelen uppgår till över 50 procent på vissa håll.

Det är som Kristianstadsbladet skriver i ledare: ”Kusingifte är problematiskt av flera skäl. Ett av detta är att kusingiften har som syfte att hålla ihop familjen, släkten och gruppen. De är en grundpelare i den klankultur som håller på att breda ut sig och som göder utanförskap och gängkriminalitet. En annan anledning till att kusingiften är bekymmersamt är att de är nära sammanlänkade med hederskultur och tvångsäktenskap och ses som en självklar del av ett patriarkalt system som håller egendom inom gruppen och förenklar kontrollen av kvinnors sexualitet.”

Det diskuteras också om aggressiviteten i befolkningen som präglar Mellanöstern har med kusingiften att göra. Det är dokumenterat att ju närmare släkt föräldrarna är desto lägre IQ får barnen. Deras impulskontroll försämras och risken för psykisk sjukdom ökar.

Sverige måste förbjuda denna avart

Därför är det – återigen minst 20 år försent – rätt att regeringen nu överväger ett förbud mot kusinäktenskap och att justitiedepartementet tillsätter en utredning i frågan. Utredaren ska inhämta faktaunderlag om orsaker till och effekter av såväl medicinska som samhälleliga av äktenskap mellan nära släktingar.

Detta bör ske snabbt så att riksdagen så snart som möjligt kan rösta igenom ett förbud mot kusingifte och därmed avskaffa ett av skälen till klan- och hederskultur i Sverige.