Snart får du tvångsrenovera ditt torp för halv miljon. Nytt EU-direktiv kräver att alla byggnader renoveras för klimatet – trots att utsläppen från byggnader i Sverige är nästan obefintliga.

KOMMENTAR. EU vill att alla byggnader i unionen ska nå energiklass A senast år 2050. Bara allmännyttan i Sverige beräknar att det skulle kosta dem närmare 600 miljarder kronor.

EU vill göra det dyrt att bo i Sverige

För privatpersoner kan renoveringskraven bli förödande.

– På landsbygden i Sverige kan man ha en villa som är värd en halv miljon, och bli tvungen att renovera till en kostnad som motsvarar vad huset är värt. Möjligheten att få lån för sådana åtgärder är inte stora, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarnas riksförbund.

Och dyrt blir det också för hyreshus, bostadsrättsföreningar och offentliga byggnader. 

– Många fastighetsägare skulle få väldigt stora investeringsbehov de kommande tio åren. Den kostnaden lär vältas över på hyresgästerna eller BRF:ens medlemmar. Om förslaget går igenom i sin nuvarande utformning ska man ställa in sig på att det blir kostsamt, oavsett hur man bor, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Fokus.

EU dikterar, medborgarna ska lyda

Sommaren 2021 antog parlamentet EU:s klimatlag. Det innebar att ambitionerna i den gröna given blev bindande lagstiftning för medlemsländerna. Nu råder juridisk skyldighet att minska unionens utsläpp med 55 procent mellan 1990 och 2030.

Därför har man lagt fram lagstiftningspaketet ”Fit for 55”. Däri ingår att direktiv om byggnaders energiprestanda ska uppdateras. Utsläppen från uppvärmning, kylning, el, varmvatten med mera ska pressas ner. EU nöjer sig inte med att skärpa kraven på nybyggen. 2050 ska samtliga byggnader, inklusive gamla torp från 1800-talet, vara så energisnåla att de hamnar i energiklass A. Det kräver många gånger totalrenoveringar, långt dyrare än man marknadsvärdet på fastigheter i landsbygd.

Detta gäller även om svenska fastigheter redan är nära noll i utsläpp eftersom vi använder vattenkraft och kärnkraft samt fjärrvärme i tätorter. Sverige har lägst utsläpp per capita för bostäder i EU. Ändå blir kraven på svenska fastighetsägare strängare på att minska energiförbrukningen än länder vars bostäder släpper ut femtio gånger mer växthusgaser.

Återigen slår den svenska duktigheten oss i huvudet. Vi har redan energisnåla och icke-fossiluppvärmda bostäder. Därför straffar EU oss extra hårt.

Hur kan svenska politiker i Bryssel låta detta ske? Ja, svenska EU-parlamentariker har slagit sig för bröstet för att de varit med och genomfört dessa galna regler för svenskar. Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M) är nöjd. ”Med den här lagen tar vi ett stort steg mot att nå EU:s klimatmål. De nya reglerna kring nationella utsläppsminskningar säkerställer att alla medlemsländer bidrar och att de kryphål som finns i dag täpps till. På det sättet skickar vi en tydlig signal att EU på allvar är en global förkämpe för en konkurrenskraftig och effektiv klimatagenda.”