Att bilda opinion genom att utnyttja någon annans goda namn är ingen smart idé. En person som bränt koranen och sedan betalat medlemsavgift till Sverigedemokraterna för att göra partiet delaktig har uteslutits.

Vem som helst kan betala in medlemsavgiften till ett parti och kalla sig medlem. Partier är öppna organisationer som vill ha så många medlemmar som möjligt.

Men denna öppenhet kan utnyttjas av personer som vill använda medlemskapet i egna syften. Så har skett när en koranbrännare betalt avgiften.

Utesluten ur partiet

När partiet fick höra talas om att något sådant skett öppnades ett uteslutningsärende. Och koranbrännaren är inte längre medlem i partiet.

”Sverigedemokraterna har vid inget tillfälle uttryckt en önskan om att du eller någon annan ska skapa opinion i vårt namn genom att bränna böcker. Som medlem i ett parti kan man inte iscensätta kontroversiella opinionsyttringar utan att det är sanktionerat av partiet”, skriver SD i ett öppet mejl till koranbrännaren.

Förstå andan i Voltaire-citatet

Ett citat som ofta tillskrivs franske filosofen Voltaire är det många som inte förstår, eller inte vill förstå:

”Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.”

Det är en sak att försvara rätten att bränna en kopia av en religiös skrift, en annan att göra det.

För att slippa diskussion om islams monumentala brister låtsas den muslimska världen inte förstå denna skillnad. Men det betyder inte att Sverige ska sluta försvara yttrandefriheten.

Tvärtom.

Vi måste försvara rätten att kritisera, att ifrågasätta och att provocera utan att bli tystad eller möta våld. Utan denna rätt kan inte fria och öppna samhällen överleva.