I en genomgång av S-regeringens åtta år visar man pratade mycket men lät bli att agera. Det är som om S på riksplanet, i likhet med Botkyrka, lever i symbios med den organiserade brottsligheten. Vilka andra skäl finns för att S låtit regeringsmakten förbli passiv alla dessa år?

Tre exempel visar hur Socialdemokraterna arbetar.

Lovade lätta på sekretess mellan myndigheter – inget hände

Under rubriken ”Så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten” skrev 1 december 2015 justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman om att minska sekretessen mellan myndigheter. De lovade att snabbt ordna så att det blir ”regel snarare än undantag att myndigheter som samverkar mot organiserad brottslighet delar information mellan sig”.

Något resultat under S-regeringens följande sju år vid makten blev det aldrig. 

Lovade kamp mot organiserad brottslighet – inget hände

2015 tillsattes en utredning om organiserad brottslighet. Slutrapporten överlämnades 5 maj 2017 och innehöll alarmerande uppgifter om hur kriminaliteten underlättas av att staten sätter ögonbindel på sig själv. Den visade på risker hos Arbetsförmedlingen, A-kassorna, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, kommunerna, länsstyrelserna, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Utredaren föreslog att myndigheterna måste kunna komma åt varandras uppgifter för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Något resultat under S-regeringens följande fem år vid makten blev det aldrig. 

Lovade krafttag mot människoexploatering – inget hände

Skatteverket slog 26 juli 2020 larm om att sekretess mellan myndigheter gynnar kriminella. Sveriges Radio rapporterar om hur Skatteverkets utsända kunnat se tusentals spår av människoexploatering på sina arbetsplatsbesök – men att de var förbjudna att larma polisen. Ekot bad justitieminister Morgan Johansson om en kommentar. Han förklarade att regeringen ”har tillsatt en utredning för att se över problematiken med sekretesslagstiftningen.”

Något resultat under S-regeringens följande två år vid makten blev det aldrig. 

Oppositionen drev på – Socialdemokraterna bromsade

En riksdagsmajoritet bestående av de icke-socialistiska partierna (M, SD, KD, L, C) krävde åtgärder mot myndigheternas sekretess som skyddar brottsligheten. Varför gör S-regeringen ingenting?

Statsrådet Anders Ygeman (S) sa till SVT den 30 januari 2022 att han ”välkomnar om det finns en bred uppslutning i riksdagen för att stärka informationsutbytet”.

Något resultat under S-regeringens följande halvår vid makten blev det aldrig.

Socialdemokraternas skuld till kriminalitetens framfört är enorm 

I Expressen skriver Ann-Charlotte Marteus att ”Socialdemokraterna har ett invant sätt att sprida blå dunster om sina insatser.” Men frågan är varför de vilseleder allmänheten. Expressens genomgång visar hur S-regeringen systematiskt och medvetet låtit bli att agera och ta ansvar för brottsbekämpningen.

Är det verkligen bara inkompetens?

I Botkyrka avslöjades hur S-märkta ABF agerade i symbios med gängkriminella. Det är inte omöjligt att hela den socialdemokratiska rörelsen lever i symbios med den organiserade brottsligheten och hjälper dem att expandera genom att låta regeringsmakten förbli passiv och därmed göra rättsstaten oförmögen att gripa, åtala och döma dem som stjäl välfärdsstatens resurser.