Idag presenterade finansminister Elisabeth Svantesson regeringens budget för 2024. Den är stram och återhållsam på grund av risken för ökad inflation. Men åtta åtgärder är särskilt intressanta.

En skattesänkning har skjutits på framtiden: den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt för högre inkomster pausas. De resurser man frigör används för sänkta skatter för vanligt folk.

1. Sänkt skatt på bensin och diesel

Bensinskatten sänks med 1,64 kronor per liter, dieselskatten med 43 öre litern. Sedan tidigare har regeringen meddelat att man sänker reduktionsplikten för bensin och diesel från 1 januari 2024 till EU:s lägstanivå på sex procent. Det ger ytterligare sänkt pris vid pump.

2. Jobbskatteavdrag

Ett nytt jobbskatteavdrag sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare med 14.000 kronor per år. Den totala kostnaden är cirka 11 miljarder kronor.

3. Sänkt skatt för pensionärer

För en genomsnittlig pensionär väntas sänkningen ge mellan 200 och 300 kronor per månad. Om man får 25.000 kronor i pension före skatt per månad blir det en skattesänkning på 3.400 kronor om året. Även garantipensionen höjs med nästan 1.000 kronor mer i månaden före skatt.

4. Sänkt skatt på snus

Genom sänkt tobaksskatt på snus förväntas priset på en dosa snus sänkas med ca 3 kronor. Tobaksskatten höjs för cigaretter så att ett paket cigaretter blir ca 4 kronor dyrare.

5. Plastpåseskatten ska avskaffas

Eftersom användandet av matkassar i plast minskat dramatiskt bedömer regeringen att EU:s förbrukningsmål kommer uppnås även utan en skatt på plastbärkassar, och därför ska plastpåseskatten avskaffas. Skatten har också tydliga negativa effekter, såsom administrativa kostnader och ökad konsumtion av mindre miljövänliga alternativ (soppåsar är oljebaserade, medan matkassar produceras miljövänligare).

6. Kommuner och regioner får 16 miljarder

För att minska risken för att välfärden ska behöva skära ner eller höja skatter höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 10 miljarder kronor. Samtidigt föreslås 6 miljarder i riktade statsbidrag till kommunsektorn.

7. Försvaret och rättsväsendet får tillskott

Polisen och Kriminalvården får pengar för att öka kapaciteten och antalet häktes- och anstaltsplatser. Säkerhetspolisen får mer pengar för att kunna hantera det försämrade säkerhetsläget. Arbetet med att anpassa det svenska försvaret för ett kommande medlemskap i Nato fortsätter också.

8. Färre myndigheter

Regeringen genomför en generell besparing i statsförvaltning och byråkrati. Tolv myndigheter ska läggas ned eller slås samman med andra.

*

Se budgeten summeras på mindre än tre minuter i Riks: