I ett uppmärksammat tal säger Storbritanniens konservativa inrikesminister Suella Braverman att FN:s flyktingkonversion är ”absurd”. Den måste skrivas om i grunden, annars hotas västvärldens existens.

Det var i ett tal i amerikanska huvudstaden Washington DC som inrikesministern varnade för att den okontrollerade invandringen är ett existentiellt hot mot västvärlden och attackerade internationella flyktingkonventioner som ”absurda”.

Talet var godkänt av konservative premiärminister Rishi Sunak, något som blev klart efter spekulationer om att inrikesministern agerat på egen hand i det långtgående kraven på ny världsordning kring flyktingar.

Braverman pekade på det stora trycket av migranter som vill komma till Europa och USA och varnade att om regeringarna inte finner en väg att kontrollera sina gränser kommer de inte att bli kvar.

Multikulturalismen har misslyckats

Hon menar att multikulturalismen misslyckats och att migranter inte längre kan komma till England och leva parallella liv hellre än att bli en del av samhället. Nuvarande system är ”ohållbart”.

”Missriktad dogmatism om multikulturalism tillsammans med okontrollerad migration har lett till en giftig kombination för Europa de senaste årtiondena. Multikulturalismen har misslyckats eftersom den tillåter folk att komma till våra samhällen men leva parallella liv. ”Det blev möjligt att vara i samhället men inte bli en del av samhället.”

Migrationen har varit ”för stor och för snabb” och för lite tankemöda har ägnats frågor om vilken inverkan migrationen har på den sociala sammanhållningen. Den okontrollerade invandringen hotar den nationella gemenskapen och den nationella säkerheten.

FN:s flyktingkonvention måste skrivas om

Inrikesministern pekade på brister i de internationella konventionerna och menade att Förenta Nationernas flyktingkomvention från efter andra världskriget måste skrivas om och vara betydligt mer restriktiv. Det kan inte räcka med att vara diskriminerad för att få komma till Europa.

Fler länder måste säga ifrån

Frågan är om fler regeringar ställer upp på Braverman och klargör hur föråldrade de internationella konventionerna är i migrationsfrågan. De omöjliggör för länder som Sverige att upprätthålla lag och ordning. Därför måste de förändras.

Ett sätt är att som brittiske ministern föreslår, att skriva om de internationella reglerna. Men det kommer att ta lång tid.

Ett annat sätt att snabbt skapa ett bättre läge, vore att sluta se dem som juridiskt bindande utan bara som rekommendationer som man inte behöver följa.

Nationernas rättsstater måste återfå makten över migrationens regler. Nu. Skrota FN:s flyktingkonvention!

*

Se mer: Daily Mail i The ’dream’ of multicultural Britain is dead: Suella Braverman warns West faces ’existential’ threat from uncontrolled immigration, Nyhetsbyrån AP i The UK’s hardline immigration chief says international rules make it too easy to seek asylum, Financial Times i Suella Braverman questions UN treaty’s definition of refugee persecution, Deutsche Welle i UK’s Braverman lobbies in US for tougher asylum rules, Sky News i Home Secretary Suella Braverman claims illegal migration is ’existential challenge’ and hits out at ’dogma of multiculturalism’. Vänstermedia är kritiska: The Guardian i Smirking Suella trashes 70 years of human rights in 30 minutes, CNN i UN rebukes British home secretary over attack on asylum system. Och Sveriges Radio i Starka reaktioner på Bravermans tal.