Den algerier som gick till knivattack efter att ha klättrade upp på balkong är bara ett exempel på hur svensk migrationshandläggning är oseriös och ansvarslös.

KOMMENTAR. Allt fler mördas i Sverige i krig mellan eller inom gäng som tagit över våra gator och torg. De flesta har migrantbakgrund. Och hela handläggningen kring migranter är ett enda stort haveri.

Här finns en avgörande orsak till att så mycket går fullständigt galet i Sverige.

Fallet med Mohammed Amana, medborgare från Algeriet, som gick till knivattack på balkong avslöjas i Riks. Där visas hur Sverige är ett paradis för kriminella utlänningar. Amana har i åtta år begått många brott. Han har dömts för våldsbrott till utvisning, men är fortfarande kvar i landet. Men det är värre. Migrationsverket utreder om han inte borde få uppehållstillstånd, trots utvisningsbeslut i domstol.

Se inslaget här: