En mamma har skjutits ihjäl i sitt hem som hämnd. I morse sköts en man till döds på väg till jobbet i Uppsala. Det var fel person som avrättades. Sverige är nära anarki. När ska rättsstaten trappa upp försvaret av samhällsordningen och använda hårdhandskarna?

I radions Studio Ett talar justitieminister Gunnar Strömmer (M) om att hemliga tvångsmedel i högre grad måste användas för att förhindra klan- och gängkriminaliteten. Sådana verktyg som är avsedda mot terrorism ska nu kunna användas mot kriminella.

Det handlar enligt Strömmer om att riva sekretesshinder, om mer omfattande avlyssning, gränskontroller och underrättelsearbete.

Militär taktik

Men detta räcker inte. Staten måste ta av sig lovikkavantarna och med järnhand plocka in alla som har kopplingar till dessa nätverk. De måste tas i förvar och brott utredas medan de är inlåsta. Det är ett avsteg från principen att brottsmisstankar först ska läggas fram, för att polisen sedan ska agera. Men vi har inte råd med det längre. Nu handlar det om att skydda allmänheten från att utsättas för dödliga attacker.

Det är möjligt att en specialpolis snabbt behöver mobiliseras som visar att man har lika mycket våldskapital som gängmedlemmarna, eller mer. Det handlar om att övergå från polisiär till militär taktik. Rättsstaten måste återfå initiativet.

Politiken måste göra mer

Politiken måste också göra mycket mer och ifrågasätta allt för att finna nya vägar att komma åt kriminella. Det var klokt av vice statsminister Ebba Busch (KD) när hon igår öppnade för att regeringen dra in biståndet till Turkiet om inte ”Kurdiska räven”, som ligger bakom flera mord i Sverige, fängslas eller lämnas ut till Sverige. Det ska naturligtvis inte bara gälla Turkiet utan alla länder som inte ställer upp för Sverige när det gäller att utvisa till eller från deras länder.

Det är allvar nu. Sverige måste göra avsevärt mer, på en helt annan nivå än hittills. Lagar och regler kan inte stå i vägen, de får ändras. Integritetsskydd för kriminella får sättas åt sidan. Allt måste göras för att komma åt våldet.

*

Se inslag i Riks som diskuterar denna ledare: