Våldet fortsätter att eskalera i Sverige. Och det kommer att bli värre. Rättsstaten har varit under avveckling samtidigt som gränserna varit öppna. Förmågan att hantera det grova våldskapital invandringen medfört finns inte idag. Tidöpartierna har fått börja från noll. Här listas vad regeringssidan hittills gjort.

Häromdagen höll statsminister Ulf Kristersson (M) tal till nationen och Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson intervjuas i Riks. Temat var klan- och gängbrottsligheten som bara de senaste veckorna krävt 13 människors liv, varav flera inte hade något med kriminaliteten att göra.

Sverige är ”vilda västern” rapporterar utländska medier. Rättsstaten fungerar inte. Laglöshet råder.

19 konkreta åtgärder

Så vad framfördes som konkreta åtgärder av landets två ledande politiker?

I Tidöavtalet som snart är ett år gammalt klargjordes en rad politiska förslag mot kriminaliteten. Dessa har nu genomförts, är beslutade eller kommer snart att vara klara för beslut.

Viktig förutsättning: minskad invandring

Både Kristersson och Åkesson betonade vikten av att man nu lägger om migrationspolitiken (1).

– När invandringen ökar till Europa, så minskar den till Sverige, sa Ulf Kristersson i talet.

– Det hade aldrig sett ut så här om vi hade haft en mer normal nivå på invandringen och om vi hade ställt krav på de som hade kommit. Och om vi haft en kriminalpolitik som gick ut på att skydda medborgarna och samhället från farliga människor, säger Jimmie Åkesson i Riksintervjun.

Ny omfattande avlyssning av kriminella

Vissa saker är nu tröskade genom lagstiftningsprocessen och blir verklighet.

Sedan den 1 juli är det brottsligt att rekrytera barn till gängbrottslighet (2). En fällande dom har under tidiga hösten fallit för detta brott. I somras infördes också lag om dubblade straff för gängbrottslighet (3).

Den 1 oktober får polisen genomföra preventiv avlyssning (4), alltså avlyssna gängmedlemmar även om de inte är misstänkta för ett konkret brott. Därmed kan man få reda på planerade mord, sprängningar och andra brottsliga gärningar så att de kan förhindras.

Mer makt till ordningsvakter

Mången lagstiftning är också beslutad under regeringens första år och träder ikraft framöver.

Från den 1 januari får landets omkring 8.000 ordningsvakterna nya befogenheter (5) att hjälpa Polisen. Det blir också enklare för kommuner att anlita ordningsvakter på fler platser och inom större områden än i dag. De får också större makt, som att visitera omhändertagna personer för att kunna fastställa identiteten samt att förstöra alkohol om värdet är lågt. De ska också få att transportera misstänkta personer och på det sättet avlasta Polisen.

Strängare straff

Från den 1 april nästa år ska straffen för grova vapenbrott fördubblas (6). Regeringen ska införa ett nationellt tillståndsregister för att inneha sprängmedel (7).

Omstridda visitationszoner införs

Flera åtgärder som länge varit politiska stridsfrågor där motståndet varit stort SKA nu genomföras.

Regeringen planerar att införa visitationszoner (8) så att polisen enkelt ska kunna leta efter vapen och sprängmedel. Tanken är att zonerna ska vara tillfälliga och omfatta ett begränsat område. Frågan utreds just nu och resultatet ska redovisas i januari nästa år.

Regeringen vill också inför anonyma vittnen (9), för att få fler att vågar vittna mot grovt kriminella. Frågan utreds. Utredningen ska vara klar senare i höst.

Sekretessen ska brytas mellan myndigheter

Förre justitieministern Morgan Johansson lovade dyrt och heligt 2015 att myndigheter ska kunna samköra uppgifter i kampen mot organiserad brottslighet. Under sju år lyckades han inte lägga ett enda förslag i denna riktning. Detta trots att flera myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket tydligt sa att samkörning skulle leda till att många brott skulle kunna avslöjas och lagföras.

Nu ska förslag läggas fram om hur sekretessen ska brytas (10) mellan polis, socialtjänst och skola så de kan dela information med varandra om brottslig aktivitet, inte minst om barn i riskzonen. Utredningen ska slutredovisas lagförslag i september nästa år.

Mycket mer kameraövervakning

Polisen har länge efterfrågat mer omfattande kameraövervakning (11) på strategiska platser och att det då ska handla om avancerad utrustning som kan användas för ansiktsigenkänning (12) och som vapendetektorer. Detta lyfte New Yorks borgmästare fram som effektiva verktyg när Ulf Kristersson besökte honom.

– Det måste Sverige också pröva, sa Kristersson.

Ungdomsfängelser

Många grovt kriminella, ja, tonåriga mördare, har placerats på SiS-hem som är avsedda för ungdomar med sociala problem. Personalen får inte visitera dem, får inte ta ifrån dem mobiltelefoner och är inte utbildade för att stoppa dem från att lämna institutionen. Rymningar är därför vardag. Och de kriminella tvingar utsatta ungdomar på Sis-hemmen in i brottslighet.

Nu ska det bli stopp på det. I veckan fick kriminalvården i uppdrag att börja bygga ungdomsfängelser (13). Platserna väntas stå klara att användas den 1 juli 2026.

Utvisa fler, många fler

I sitt tal till nationen lyfte statsministern upp ett antal förslag som ännu inte nått utredningsstadiet. Bland annat att utvisa utländska medborgare som rör sig i kriminella gäng (14), men inte dömts för några brott. Det är ett SD-förslag som finns med i Tidöavtalet.

De som dömts till utvisning ska verkligen utvisas (15). Idag blir många dömda våldtäktsmän och andra grova brottslingar kvar i Sverige eftersom S-regeringen inte klarade av att få dem utvisade. Nu skärps tonen från den svenska regeringsmakten mot de länder som hittills inte velat ta tillbaka sina egna medborgare.

Statsministern nämnde också att regeringen vill införa förvaringsstraff (16), som innebär att vissa personer ska kunna hållas inlåsta permanent. Ett liknande system fanns i Sverige fram till 1981 och kallades då internering.

Militären kan bidrag

Ett gammalt krav från Jimmie Åkesson, från 2018, är att undersöka hur försvarsmakten kan avlasta Polisen (17). I Danmark har militären utfört bevakningsuppdrag så att poliser kunnat användas till mer aktiva arbetsuppgifter. Nu har statsministern träffat överbefälhavaren för att diskutera vad militären kan göra i arbetet mot de kriminella gängen.

Byte av polisledning

Sverigedemokraterna har länge krävt en ny rikspolischef (18). ”Den ledning som sitter nu kommer inte längre”, säger Jimmie Åkesson i Riks. Han vill se nya krafter ta itu med kriminaliteten när Polisen nu får många fler verktyg.

Snabbare lagstiftning

Från Sverigedemokraternas sida driver man också på för att regeringen snabbare ska bereda lagändringarna (19). Beredningsprocessen är en del av grundlagen, så den måste ske. ”Men man kan snabba på den”, säger Jimmie Åkesson. Han hänvisar till hur snabbt nya lagar kunde antas när pandemin spred sig till Sverige 2020.