Är det endast Sverigedemokraterna som är regeringsdugliga i krislägen? Det verkar så. De gamla partierna velar, vacklar, tramsar och fegar ur när islamister hotar att attackera oss. Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för de svenska fri- och rättigheterna.

TV4 Nyheterna rapporterar att Moderaterna är kritiska till Sverigedemokraternas hantering av debatten kring islam.

Men det blir många fel när en ”M-källa” i regeringskansliet talar ut med TV4 om samarbetet med Sverigedemokraterna: SD har inte förstått allvaret.

Ta ansvar – för vad? Islamisternas humör eller svensk frihet?

– Vi har inte känt att de har förstått allvaret i situationen, när de låtit Jomshof vara en slags talesperson under sommaren. I ett sånt här läge måste man ta ansvar och kunna ta jobbiga beslut och väga in olika saker, till exempel en höjd terrorhotnivå mot svenska folket, uppger en källa med insyn i Moderaterna.

Detta är hysteriskt korkat.

Ansvar ska naturligtvis regeringen ta. Men kanske M-källan ska fundera på VAD det är som är viktigt för en svensk regering att ta ansvar för. Är det att vara islamister till lags så att de blir på gott humör? Eller är det att försvara det svenska folkets medborgerliga fri- och rättigheter?

Moderaterna tycks tveka om vilket som är viktigast. Det gör inte Sverigedemokraterna.

Det är för islamister aldrig läge att kritisera islam

Den främsta kritiken TV4:s M-källa har mot Sverigedemokraterna är hur partiledningen hanterat Richard Jomshofs uttalanden.

– Sverigedemokraterna har lång väg kvar innan dom blir dugliga att sitta i en regering. Det är timingen och tonträffen som är problemet. Man kan framföra kritik mot islam som inte är så stötande i det allvarliga säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, säger källan.

Ytterligare en galen analys. Det finns inget läge, ingen tidpunkt och inga ordval i kritik av islam som skulle tas emot väl av islamister. De kommer alltid att hota med våld, terror och död mot de otrogna som vågar säga fakta om islam och Muhammed.

Varför ska svenska folkvalda tiga för att blidka dem som hotar med våld? Och tiga för alltid om M-källans riktlinje om att inte uttala sig när det upprör någon.

Dessutom: Terrorexperterna är ju samstämmiga i analysen. Koranbränningar och enskilda uttalanden med islamkritik är inte avgörande för terrorhotnivån. Det finns inget direkt samband mellan de högljudda skränet från islamistisk pöbel och genomförande av terrordåd. Terrorhotet är reellt, men det har funnits under många år. Ja, minst två islamistiska terrordåd har ju redan genomförts 2010 och 2017 och det var innan någon koran brändes.

Islamisterna hatar Sverige därför att vi är ett fritt land som inte följer sharia. Det är huvudskälet för att utgöra ett terrormål. Till det kommer också att Ryssland använder islamisterna i proxykrigföring mot Sverige eftersom vi beslutat ansöka om Nato-medlemskap.

M-källan tycks fixerad vid SD och inte med den omvärld M-statsråden har att förhålla sig till. Detta antyder ett synnerligen dåligt omdöme hos M-källan. Ett omdöme som knappast är regeringsdugligt.

Vad är viktigast: ton eller substans?

Enligt källan är det som sagt ”ton och timing” som är avgörande för regeringsduglighet. Det skulle alltså vara finkänslighet som är regerandets viktigaste komponent. Tillåt mig tvivla.

Inom diplomatin, som ju är en del av regeringsarbetet, ska naturligtvis konflikter hanteras varsamt så att man kan ha samtal igång mellan olika regeringar.

Men den svenska statsmaktens uppgift är inte att hålla utrikiska aktörer på gott humör, utan att försvara Sverige och svenska värderingar. God ton är ett verktyg för att nå ett högre ändamål. Och självfallet kan man inte offra ändamålet, svensk frihet, för att få verktyget, den goda tonen, att fungera. Det skulle vara att, som man sa förr, vara att sätta vagnen framför hästen.

Är det så M-tjänstemän i regeringskansliet resonerar är vi illa ute. Jag hoppas att TV4:s källa är på låg nivå i Rosenbad, en nivå där man inte tänker annat än på det egna partiets inrikespolitiska hänsyn.

Det är inte Jomshof som är problemet – det är islamisterna

M-källan tycks anse att det största hotet i det säkerhetspolitiska läge Sverige befinner sig i är riksdagsledamoten och utskottsordförande Richard Jomshof.

– Huvudproblemet är att SD låtit honom uttala sig och inte orkat ta en diskussion med Jomshof hur han låter om timing och ton. Det är många inom SD som är kritiska mot Jomshof, men de har inte orkat eller förmått påverka honom, säger M-källa till TV4.

Vilken världsbild! Så om bara Åkesson ”orkade” tala om för Jomshof att han ska vara tyst så skulle alla Sveriges säkerhetshot försvinna!

Snacka om goddag yxskaft.

För det första är Richard Jomshof som svensk medborgare och folkvald i sin fulla rätt att uttrycka religionskritik. Det viktiga är att den är korrekt och saklig. Och ingen har kunnat hävda att det Jomshof sagt är fel. Alltså kan det knappast vara, som TV4 skriver, ”kontroversiella uttalanden om islam”. Den som hävdar det har givit upp den västerländska filosofiska upplysningens grundidé om öppna debatter på saklig grund.

Fakta är i västvärlden aldrig kontroversiella. Däremot är fakta islamisternas största fiende. Det är därför de vill tysta fakta med hot, våld, terror och död.

För det andra – och helt avgörande – skulle terrorhotnivån inte sjunka en millimeter om Jomshof och andra slutade upp med all kritisk granskning av islam. Av det enkla skälet att hotet om islamistiskt våld kommer att finnas så länge vi i Sverige inte ersätter svenska lagar med sharialagar.

Och så långt är, vad jag vet, varken Moderaterna eller Socialdemokraterna beredda att gå i sin eftergiftspolitik. Därför är den från början misslyckad.

*

Den som vill höra på en mer balanserad diskussion om säkerhetsläget, koranbränningar och yttrandefrihet kan lyssna på panelen i Godmorgon Världen, P1, där jag och två S-skribenter medverkade: Veckans panel (27/8).