Om Socialdemokraterna tycker man kan avsätta en utskottsordförande för bryskt språkbruk så borde man väl också avsätta Morgan Johansson (S) från utrikesutskottet och Peter Hultqvist (S) från försvarsutskottet. Det skulle regeringsmajoriteten med enkelhet kunna göra när riksdagen samlas.

KOMMENTAR. Riksdagens arbete – som ju i huvudsak sker i utskotten – skulle brytas sönder om partier började avsätta varandras ledamöter i utskotten under pågående mandatperiod.

I det korta perspektivet är S-oppositionens avgångskrav mot justitieutskottets ordförande Richard Jomshof ett jippo, ett tarvligt spel för att få medieuppmärksamhet för att splittra regeringssidan.

Men långsiktigt är det ett fruktansvärt farligt agerande. Detta brutala maktspel, som om det sätts i verket, fullständigt kommer att undergräva riksdagens beslutsförmåga.

Käpp i hjulet för allt riksdagsarbete

Utskotten är riksdagens arbetande organ. Deras möten och beslut måste fungera om riksdagen ska kunna gå till beslut i allt från lagstiftning till statsbudget.

Det Socialdemokraterna nu försöker göra är att köra in en käpp i det maskineriet, som skulle få riksdagen att tvärstanna.

För om S anser sig kunna kräva att andra partiers ledande utskottsföreträdare ska avsättas genom en enkel omröstning i utskottet, då kan naturligtvis andra än S göra det.

Fler huvuden kan rulla om S inte tar sitt förnuft till fånga

Självklart kan SD kräva Morgan Johanssons avgång från sin post som vice ordförande i utrikesutskottet. Han uttrycker sig hatfullt mot Sverigedemokraterna och regeringsmajoriteten. Att anklaga dem för att vara ”blåbruna” är inget annat än hatfullt förtal. Ska en sådan person verkligen få leda utrikesutskottet?

Sedan har vi försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist. Han har ju visat pinsam inkompetens i just försvarsfrågan. Han stod på S-kongressen i slutet av 2022 och sa att Sverige aldrig skulle ansöka om inträde i försvarsalliansen Nato. Bara några månader senare gjorde S-regeringen exakt det. Inte kan försvarsutskottet ledas av en sådan tönt?

Vi har ju också Malcolm Momodou Jallow (V) som är utskottsordförande i civilutskottet. Han har viftat med terrororganisationen PKK:s flagga. Kan en terrorsympatisör leda ett utskott?

Utskotten slutar fungera

Om Socialdemokraterna ändrar praxis för riksdagen – som hittills varit att partierna avgör själva vilka riksdagsledamöter de sätter på de utskottsplatser man tilldelas – då har ju alla partier rätt att ha synpunkter på alla andra partiers ledamöter.

Det skulle bli fullständigt kaos i riksdagsarbetet om partierna började rösta bort varandras ledamöter ur utskotten.

Nya Wermlands-Tidningen konstaterar: ”Utskottens arbete skulle påverkas väsentligt om tillfälliga majoriteter formades för att byta ut ordförandena när de sagt något som retade andra.”

Tidningen föreslår ännu ett namn som skulle kunna sparkas: ”Likadant skulle man kunna peta Jamal El-Haj (S), med anknytning till terrorstämplade Hamas, från så många uppdrag som möjligt. Socialdemokraterna själva verkar oförmögna att agera.”

Socialdemokraterna leker med elden

Detta visar hur oerhört farligt och oansvarigt Socialdemokraterna agerar just nu. De sätter hela riksdagens möjlighet att fungera på spel.

”Arbetsron och långsiktigheten i den lagstiftande församlingen skulle förstöras. Det är detta Socialdemokraterna öppnar för när de vill rösta om Jomshofs ordförandeskap”, konstaterar NWT.

Till skillnad från S har regeringssidan den majoritet som krävs för att nästa månad avsätta de ovan nämnda utskottsföreträdarna.

Så S borde omedelbart sluta upp med sitt tarvliga spel. Argumentera i sak. Släpp personförföljelserna. Om inte annat för er egen skull, för bövelen!