Medierna lägger mycket fokus på enstaka meningsyttringar i sociala medier där SD-företrädare och regeringen inte har samsyn. Men när det gäller regeringsmakten är det S som har längst till att bygga ett block som kan nå majoritet i nästa val.

Socialdemokraterna går bra i opinionsmätningarna. Men de har ändå bara runt 35 procent av väljarnas stöd. Det fattas 15 procent för att nå makten i nästa val. Här måste man på något sätt göra upp med MP, V och C. Men dit är det långt. Väldigt, väldigt långt.

När DN analyserat riksdagsvoteringarna gångna året så framgår att SD röstat med regeringen i två tredjedelar av voteringarna (66 procent). En del förvånades över att SD i var tredje omröstning röstat annorlunda än M, KD och L. Det visar att Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen och därför gör egna val i riksdagens voteringar.

Men det har inte stört regeringens ställning. Inte heller de åsiktsskillnader som finns om hur man ser på islam och pride ändrar det faktum.

”För dagen finns det bara ett block i politiken”, som Widar Andersson skriver i Folkbladet. Han jämför med hur de fyra oppositionspartierna agerar gentemot varandra.

S röstar mer med M än med sina stödpartier

Socialdemokraterna håller med regeringen i 59 procent av voteringarna, vilket är mer än man röstar tillsammans med något av de som behöver vara stödpartier om S ska nå regeringsmakten.

V och C är bara på samma sida vid 21 procent av riksdagens voteringar. Mest sams är MP och V som håller ihop i nästan varannan omröstning. S och MP når varandra i 41 av hundra voteringar.

De rödgröna står alltså mycket långt ifrån varandra. Något ”oppositionsblock” går det inte att tala om i dagsläget. 

Andersson skriver: ”Känner jag mina socialdemokrater rätt så är man nog nöjda med läget.” Han menar att S i opposition gärna agerar på egen hand. ”MP och V är heller inte regeringsdugliga givet de stora samhällsproblemen. Centerpartiet är ännu mycket instabilt.” Det är därför S avvaktar, menar han.

”Men håller SD och M sig uppe runt 40 procent när valet närmar sig så behöver S börja förhandla med något eller några partier om politikens innehåll.”

Med vem ska S gå till val?

Ja, och därför är jag osäker på om det är så smart av S att låta MP, V och C agera frikopplade planeter under mandatperioden och profilera sig allt längre ifrån den socialdemokratiska autostradan. Det lär inte göra det enklare att ”samla trupperna” kort tid inför nästa valrörelse.

Den förmågan, att samla småpartierna, kommer att vara avgörande för S inför 2026. Småpartierna ställde allt större krav, ultimatum och röda linjer under förra mandatperioden. Det har också avslöjats hur skadligt MP-inflytandet varit på energiområdet under S-regeringarnas tid. Det kommer regeringssidan att påminna om. Småpartiernas ultimatum kommer att sätta imagen också för S.