Säkerhetspolisen meddelar att terrorhotet ändrats från ”förhöjt” till ”högt”. Varför sker det just nu?

Trots att det inte finns några konkreta hot har terrorhotet ökat. Från Drottninggatan i Stockholm där lastbilen körde in i varuhus 2017 efter att ha dödat fem, analyserar jag i Riks vilka skälen är till beslutet.

Se inslaget i Riks: