Inga stora hiccups, oväntade motgångar, har drabbat Tidöavtalet så här långt. Kan bli det mest framgångsrika samarbetsprojektet i svensk politisk historia. Om! Om man också ser till att gå från utredningar till verkställighet.

KOMMENTAR. Jimmie Åkesson (SD) säger till Omni, som gjort ett stort reportage i tre delar på temat Nya makten (betalvägg), att samarbetet med regeringen hittills ”gått ungefär som förväntat”. Också Johan Pehrson (L) menar att samarbetet “fungerat bra”.

Jan Teorell, professorn i statsvetenskap som skrev en bok om regeringsbildningen 2018, gör bedömningen att det noga reglerade samarbetet kommer att hålla samman regeringen till 2026.

Det kan jämföras med Januariavtalet (med S, MP, C och L) som bröt samman med statsministeravgång efter tre år samtidigt som ett parti, Liberalerna, bytte sida från de rödgröna tillbaka till de borgerliga.

Långsamheten mest kritiska faktorn

En uppfattning som återkommer hos flera personer Omni talat med är att SD är otåliga och vill se snabba resultat. Partiet har ingen tidigare erfarenhet av regeringsarbete, säger en källa i regeringen, och därför inte alltid klart för sig allt som måste komma på plats innan ett lagstiftningspaket eller budgetsatsning kan ske. ”Processen är komplicerad och tidskrävande”. 

Sverigedemokraterna har en annan syn:

– Det är mycket frustrerande att det inte går fortare, så tror jag att de flesta känner, inte minst vi sverigedemokrater, säger partiledaren Jimmie Åkesson till Omni.

Och att SD inte skulle förstå svårighetsgraden håller man inte med om:

– Vi har en tajt tidsplan för att åstadkomma mycket. Utgångspunkten är ju att det ska vara genomfört under mandatperioden. Då gäller det att hålla tempot uppe. Jag tror heller inte att det finns någon naivitet från vår sida om hur processen ser ut, säger samordningschefen Gustav Gellerbrant.

Bromsar regeringspartierna?

Det Omni inte frågar är om regeringspartierna medvetet bromsar utredningsarbetet så att SD-förslagen inte ska kunna bli verklighet före valet 2026.

Däremot konstateras att Tidöavtalets innehåll ett stort antal politiska förslag som behöver utredas vilket ”påverkar snabbheten i lagstiftningsarbetet”. 200 utredningar kräver 200 utredare, slår en källa med insyn i regeringsarbetet fast. ”Och dem hittar du inte på en gång”.

Reportagen visar att det finns en skillnad mellan SD som vill höja takten i reformarbetet medan de tre regeringspartierna trycker på hur svårt allt är. Ja, enligt Omni är man på departementen till och med nöjda med hur arbetet fortskrider med tanke på den ekonomiska turbulensen, säkerhetshoten, energikrisen och att svenska regeringen varit EU-ordförande under första halvåret 2023.

– Men med tanke på förutsättningarna hade det kunnat vara mycket värre, säger en källa i regeringen.

Samsyn om att lyckas

Men att de borgerliga skulle ha låga förväntningar på vad regeringen ska kunna åstadkomma får inget belägg i det tredje reportaget från Omni. Av deras intervjuer framgår att det finns en optimism om att regeringen ska lycka vända det vacklande opinionsstödet ”i halvtid”, alltså efter halva mandatperioden. ”Om allt fler vallöften blivit verklighet” kan valrörelsen 2026 bli en ny framgång.

De borgerliga tycks förstå att man måste genomföra den konkreta politik man lovat för att bromsa och vända den negativa utvecklingen Sverige haft så länge.

Tidö 2.0

Närmast ska en statsbudget presenteras 20 september och den kommer enligt Omni inte att innehålla några stora överraskningar utan syfta till att uppfylla vallöften. Som sänkta drivmedelspriser. Och mer resurser till rättsväsende och försvar.

Därefter kommer de fyra partierna att arbeta fram en uppdaterad version av Tidöavtalet.

Jimmie Åkesson säger till Omni att innehållet i avtalet kommer att förändras.

– Det finns alltid utrymme för förbättringar, något annat vore märkligt. Vi kommer att göra flera revideringar av Tidöavtalet under mandatperioden, säger han.

Ett område är energipolitiken. Hur mycket vindkraft och hur mycket kärnkraft? Här kan regeringen behöva peka med hela handen eftersom exempelvis statligt ägda Vattenfall hittills inte haft samma ton som de valvinnande partierna. Ett första steg togs när man bytte ut MP-styrda ledamöter i bolagsstyrelsen.

– Nu när vi arbetat i styrgrupperna i ett antal månader och kommit längre i de interna processerna är det väl inte omöjligt att vi preciserar vägen till ny kärnkraft ytterligare, säger Gustav Gellerbrant.

EU-val 2024

Sedan är det Europeiska unionen. Där vill SD ha en utvärdering av medlemskapet och se över Sveriges förhandlingsstrategi i EU. Här har de borgerliga en annan linje, där man alltid lägger sig platt för de stora ländernas politiker.

– Det är helt uteslutet att vi skulle ompröva vårt EU-medlemskap, har Johan Pehrson (L) tidigare sagt om viljan att utvärdera unionsmedlemskapet.

Här räddas ju Tidöpartierna av att EU-frågan inte i sin helhet ingår i avtalet. Här kan partierna profilera sig olika.

Samarbete över flera mandatperioder

Redan när Tidöavtalet presenterades 14 oktober 2022, bara 33 dagar efter valdagen, markerade partiledarna att de såg samarbetet som långsiktigt och inte bara en uppgörelse för innevarande mandatperiod. 

– Vi pratar om ett arbete som spänner över två eller tre mandatperioder, om vi på allvar ska lösa det som under så lång tid blivit så fel i Sverige. Gängkriminalitet, integration och energisystem är ingenting man fattar enkla beslut om, med snabba resultat. Tvärtom, sa blivande statsminister Ulf Kristersson (M).

Av den utvärdering som Omni gjort är både de inblandade partiföreträdarna och de statsvetare som intervjuats överens om att Tidösamarbetet fungerar som det var tänkt.

Akilleshälen

Jag är inte förvånad över att samarbetet fungerar med tanke på att de fyra partierna i valrörelsen drev politiska agendor som gick åt samma håll, även om man gick olika långt.

Men akilleshälen är genomförandet. Regeringssidan måste – måste!!! – komma till skott och rösta igenom konkreta ändringar i riksdagen. Jag tror det är helt avgörande för att man ska behålla majoriteten i riksdagsvalet 2026.

Och huruvida genomförandet kommer att ske känns ännu osäkert. Det är fortfarande mycket prat och lite verkstad.