Det viktigaste är att Kina minskar sina utsläpp, inte att Sverige gör det. Insikten om var utsläppen som påverkar klimatet sker är stor i svenska folket. Såväl vänster- som högerväljare förstå att det är i utlandet utsläppsminskningar måste ske.

KOMMENTAR. Novus har frågat väljare om de håller med om följande påstående: ”Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp – det viktigaste är att Kina gör det.”

Även rödgröna ser klimatet som global fråga

Detta håller även de rödgröna partiernas väljare med om. Hela 57 procent av väljarna som röstar på S, V, MP och C håller med om påståendet.

Ännu fler instämmer i att det är Kina som måste sluta öka sina utsläpp. 91 procent av väljarna som röstar på Tidöpartierna SD, M, KD och L, visar mätning från Novus som publiceras i SvD.

SD-väljarna sticker ut i mätningen. Hela 96 procent av väljarna instämmer i påståendet.

Utsläppen utanför Sverige

Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd bland väljarna överlag för att se utanför Sveriges gränser i frågan.

Här skiljer sig väljarna från medierna och den offentliga debatten där den underliggande tonen alltid är att svenskars insats avgör om klimatet ska klara sig eller försämras.

Väljarna är alltså klokare än etablissemangen. Global statistik visar att väljarna har rätt. Kina är de som ökat sina utsläpp medan västvärlden, även USA, har minskat sina utslätt. Något som Ny Teknik illustrerade med grafik för en tid sedan.