Det är lätt att få Sverige på fall. Genom politikers och myndigheters agerande i korankrisen har många fått uppfattningen att Sverige är ett land som kan pressas till eftergifter. Det menar terrorforskaren Magnus Norell och tidigare internationelle domaren Krister Thelin.

Hotbilden mot Sverige förvärras när det framstår som att landet faller till föga för påtryckningar. Den analysen ges i debattartikel i Svenska Dagbladet: ”Den svenska reaktionen har förvärrat läget”.

”Osäkerhet, rädsla och förvirring blev resultatet” när det officiella Sverige höjer hotnivån utan att beskriva på vilket sätt riskerna blivit större.

”…det görs en medveten sammanblandning mellan Sverige som nation och vad enskilda individer gör. Utan undantag är dessa kritiker som nu kräver samtal och eftergifter av Sverige som nation naturligtvis medvetna om detta”, skriver de.

Skuldbelägger laglydiga

Norell och Thelin påpekar att ”ingen av koran­brännarna [har] gjort något fel eller brutit mot någon lag. Men i stället för att gå på lagbrytarna – de som ställt till med upplopp och våld – så har röster höjts (inklusive i regering, riksdag och media) för att göra inskränkningar i den grundlags­skyddade yttrande­friheten och skuldbelägga dem som utnyttjar den.”

Myndigheterna ökar osäkerheten

Från myndigheterna framförs budskap som inte underlättar för allmänheten: ”Samtidigt som hotnivån höjs från tre till fyra och det således blir mycket farligare (utan att definiera hur och varför), så ges budskapet att fortsätta leva som vanligt. Här talar både myndigheter och regering med dubbla tungor och resultatet är förvirring och osäkerhet.”

Högt tonläge inte detsamma som höjt terrorhot

De båda tar också upp det flera terrorforskare påpekat: ”Det tål att påpekas att det faktum att ljudnivån till synes höjts – fler aktörer, både inhemska och utländska, uttrycker ilska över Sveriges agerande – inte nödvändigtvis är detsamma som att det reella hotet faktiskt ökar.”

Hotet från extremistiska islamister har sett likadant ut de senaste 20 åren. Tidigare terrordåd har inte utlösts av några koran­bränningar utan därför att man är emot det västerländska sättet att leva.

Förvirringen förvärrar läget

Norell och Thelin kritiserar att det officiella Sverige nu gör precis det islamisterna vill: ”Men den svenska reaktionen från officiellt håll underblåser den medvetna samman­blandningen” av enskildas åsikter och Svenska staten ”och förvärrar därmed Sveriges läge. I en demokrati lägger sig inte regeringen i vad enskilda gör eller skriver inom lagens råmärken, vilket är fallet här.”

Terrorhotet kan öka av eftergifter

Om man summerar alla dessa aspekter är det alltså så att eftergifterna som många vill göra för att blidka islamisterna mycket väl kan öka risken för att Sverige utsätts för terrordåd. Här skulle ett terrordåd kunna anses få större effekt än i ett land som vägrar låta sig påverkas av hot och terror.