Hastigheten på tågen kan höjas på befintliga banor genom att anskaffa modernare tågset, vars toppfart är 250 km/tim jämfört mot nuvarande 200. I SJ-depån i Hagalund pågår arbetet med designen i vagnarna tillsammans med franska leverantören Alstom.

På 20 år har tågresandet i Sverige mer än fördubblats. Det har ställt till med stora problem när statsmakten samtidigt låtit underhållet av järnvägen släpa efter, med trafikstörningar och förseningar som följd.

Politikerna har länge varit fokuserade på nya, gigantiska utopier om höghastighetsbanor som visat sig vara extremt dyra. Särskilt i förhållande till hur liten den svenska befolkningen är jämfört med Japan, Kina och Frankrike som är kända för sina höghastighetståg. Där är det vanligt att stationerna utmed höghastighetsbanorna ligger i städer med flera miljoner invånare vardera.

Den nya regeringen har skrotat dessa utopiska satsningar som hade dränerat all resurser för att underhålla det befintliga järnvägsnätet. Dessa ska nu rustas upp och kapaciteten höjas.

Ett led i detta är att ta fram nya tågset som kan köra i hög hastighet på befintliga banor.

Nya tåg från 2026

SJ investerar nu i en helt ny fordonsflottan för att kunna höja topphastigheten från 200 km/timmen till 250 kr/timmen.

– Det nya snabbtåget kommer att ha en toppfart på 250 km/timmen vilket kommer spara tid för resenärerna. Mellan Stockholm och Malmö kan vi korta restiden med uppemot en timme, säger Marco Bouveng, chef för SJ:s utvecklingsavdelning Team Delta.

I takt med att banornas kapacitet utökas med nya sträckningar och fyrdubbla spår kan restiderna kortas än mer.

I väntan på de nya tågen som ska levereras från 2026 uppgraderas de gamla X2000.

*

SJ presenterar ”framtidens tåg”