Redan i samband med förra budgeten menade Socialdemokraterna att regeringen skulle pausa uppräkningen av brytpunkten, och när det inte skedde var det ett stående mantra från Magdalena Andersson (S) att regeringssidan gynnade höginkomsttagarna. Men hon lovade inte att själv göra denna skattehöjning.

KOMMENTAR. Inför höstens budget gör nu Dagens Nyheter samma bluff. Under rubriken ”Miljardregn väntar för höginkomsttagare” hävdar man att regeringen gynnar de rika.

Men hela upplägget är en bluff. Socialdemokraterna har ännu inte sagt att de tänker slopa indexuppräkningen och därmed höja skatten för högre inkomster. Indexuppräkningen har ju S varit med om att införa, eftersom skatterna annars höjs med inflationen. Det har ansetts felaktigt att driva upp procenttalen för inkomstskatten enbart därför att inflationen höjer lönerna.

Men leken med indexuppräkningen är retoriskt lockande. Man kan anklaga dem som låter indexuppräkningen vara kvar för att sänka skatterna för höginkomsttagare, även om det egentligen inte sker eftersom inflationen höjt lönerna.

Utan indexuppräkning höjs alltså skatterna, de sänks inte genom att vara kvar.

Sänkta bränsleskatter

Av artikeln framgår att Oscar Sjöstedt, SD:s budgetförhandlare, prioriterar andra skattesänkningar.

– Vi är inte i närheten av färdiga när det gäller bränslepriserna. Det är den mest kostnadsdrivande reformen i kronor och ören från vår sida, säger han.

Dessutom diskuteras ett jobbskatteavdrag som ger normalinkomsttagarna största skattesänkningen.

Det är alltså bedrägeri att tala om miljardregn över rika. Varför gör S och DN då detta? Det är ett sätt att försöka framställa sig själva som vanliga människors riddare. Men det är som sagt inte sant.

Se inslag i Riks i ämnet med Jacob Hagnell och mig: