Könsgapet i politiska värderingar är stort och växande mellan män och kvinnor. Majoriteten kvinnor röstar klart vänster och majoriteten män röstar höger. Vad beror denna polarisering på?

KOMMENTAR. Bilden ovan visar hur riksdagen skulle se ut om endast män fick rösta fram svenska riksdagen, enligt SCB:s senaste partisympatimätning i maj 2023. Om bara kvinnor fick rösta skulle vänsterblocket få en majoritet och alla småpartier utom Liberalerna skulle komma in i riksdagen.

Skillnaden är så tydlig att det är svårt att inte ställa frågan vad det beror på. Jag diskuterade det i en ledare i våras: Hur kan män och kvinnor se så olika på läget?

Kvinnors beroende av välfärdsstaten

Dagens Nyheter har haft flera artiklar på temat. Igår (8/8) skrev man: ”Kvinnor är generellt mer beroende av välfärdsstaten än vad män är och jobbar dessutom i högre utsträckning i offentlig sektor än vad män gör.” och ”Vi vet ganska mycket om varför kvinnor står till vänster på den ideologiska skalan men mindre om varför männen har rört sig högerut. Där behöver vi få mer kunskap, säger Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.”

Tidigare har man borra i varför könsgapet är så stort i politiken: ”Männen röstar höger och kvinnorna vänster.  En förklaring kan vara att kvinnor har högre utbildning än män”, skrev DN förra hösten (13/9 2022). ”I takt med modernisering, sekularisering och kvinnors ökade utbildning och intåg på arbetsmarknaden, har balansen skiftat. I dag är kvinnor mer vänster än män”, skrev tidningen (11/8 2022).

Synen på trygghet

Jag tycker inga svar har varit övertygande. Och alldeles för få vågar lyfta detta faktum, att kvinnor och män röstar så olika. Standardsvaren håller inte. Som att kvinnor skulle vara mer intresserade av trygghet. Jo, kvinnor känner sig mer otrygga att gå ut efter mörkrets inbrott. Men det är ju till stor del en effekt av invandringen, som högersidan vill göra något åt. Om trygghet vore viktigt borde kvinnor rösta höger.

Detta med att högre utbildning skulle skulle påverka tycker jag verkar vara en bugg i tänkandet. När fler kvinnor har högre utbildning blir det ju en utjämning, så att könen på detta område liknar varandra mer. Om utbildning hade effekt skulle väl det innebära att könen då också röstade mer lika. Inte att de röster mer olika, vilket är fallet. Nej, den förklaringen håller inte.

Fler borde försöka analysera detta märkliga fenomen där kvinnor går åt vänster medan män går åt höger. Här har vi uppenbart något mer att lära om hur opinioner skapas och formas i samhället.