Tre av landets högsta brottsbekämpande chefsposter kan få nya krafter, om regeringen vill.

KOMMENTAR. Två av de chefspersoner som regeringen måste ta ställning till om man vill ha kvar eller byta ut har fått omfattande kritik, medan den tredje visat framfötterna.

* Rikspolischefen Anders Thornberg har suttit sex år och förordnandet går ut 1 februari 2024.
* Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo har förordnande som går ut kort efter Thornbergs.
* Riksåklagaren Petra Lundh tillträder som president i Svea hovrätt den 1 september.

På alla tre poster måste regeringen utse nya personer som får en viktig uppgift att återskapa tilltro till rättsstatens möjligheter att bekämpa klan- och gängkriminaliteten som allt mer breder ut sig.

Markera förnyelse

Thornberg har rätt eller orätt framstått som en tafatt och handlingsförlamad rikspolischef. Han har omgett sig av personer i polisens högsta ledning som skapat relationskonflikter med jäv och självmord. En regering som vill återskapa förtroende för en polismyndighet som alltid är två, tre, fyra steg efter de snabbfotat kriminella gängen måste tillsätta en rikspolischef som markerar en förnyelse.

Bäst vore med en chef som kommer utifrån, från utlandstjänst eller till och med varit polischef i ett annat land, som Danmark.

Ledarskap till mer än titeln

Ekobrottsmyndigheten har också härjats av inre konflikter där Rodrigo fått omfattande kritik för att inte klara av att bli motsagd, något som flera höga chefer offentligt trätt fram och vittnat om.

Regeringen måste tillsätta någon som förstår vad ledarskap i praktiken handlar om.

Djärv jurist

Däremot har avgående riksåklagaren Lundh fått goda vitsord i samhällsdebatten och vågat företräda en tuffare hållning från rättsstaten. Hennes efterträdare borde vara någon som fortsätter driva på för lag och ordning med tung juridisk argumentation mot alla dem inom staten som fortsatt står för ”saft och bulle”.

”Att utse rätt personer till de högsta positionerna på de brottsbekämpande myndigheterna är en mycket viktig kriminalpolitisk uppgift”, skriver Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell. Det är ingen underdrift.