Det är utmärkt att regeringen genom civilminister Erik Slottner (KD) äntligen börjar granska myndigheternas ständigt utökade personalstyrkor, funktioner som kallas ”stödjande” funktioner men som i realiteten slår ut personal som utför kärnuppgifterna.

Statskontoret får nu i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

Regeringen skriver:

”Det har blivit fler anställda inom kommunikationsverksamhet på statliga myndigheter, utan att kommunikation prioriterats högre i regeringens styrning.”

Det är en så tydlig uppläxning politiker vågar formulera nuförtiden.

Följer myndigheterna beprövad förvaltningssed?

– Regeringen vill få en tydlig bild av omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten, och vill att Statskontoret analyserar hur myndigheterna förhåller sig till kraven på god förvaltningssed, legalitet, saklighet och opartiskhet, säger civilminister Erik Slottner.

Tidigare studie visar att andelen kommunikatörer i statliga myndigheter ökade med 46 procent mellan 2006 och 2019, till omkring 3 600 anställda.

Utanöver kommunikatörer älskar myndigheter att beställa konsulttjänster för mångmiljonbelopp. Bara biståndsmyndigheten Sida – som alltså ska bistå svältande barn i u-länder – anlitar en kommunikationsbyrå för 120 miljoner kronor, förmodligen i Stockholms innerstad.

Ny överhet som sätter kärnuppgifter åt sidan

”På flera håll i staten har kommunikation, ihop med hr-avdelningar, kvalitetsutvecklingsenheter och liknande funktioner, vuxit till en överordnad managementbyråkrati. Denna byråkrati har blivit en ny överhet [som] för polis liksom i sjukvården skapat en djungel av direktiv och förhållningsorder som försvårar det egentliga uppdraget”, konstaterar Mattias Svensson i Svenska Dagbladet.

Han hoppas att den nya översikten ska bli en början för att göra upp med propagandastaten. Det är lätt att hålla med. Skattemedel ska inte gå till annat än kärnuppgifterna. Inte till fluffiga tjänster som myndigheterna kan klara sig utan, och som skapar hinder för kärnverksamheten att utföras.

Här är en sådan där föga skimrande uppgift, men som kan avgöra nästa val. Om myndigheter börjar fungera bättre och sköter sina kärnuppgifter gentemot allmänheten kan regeringssidan skapa ett bättre humör hos ett folk som blir allt tröttare på att allt färre offentliga tjänster fungerar som de en gång gjort.