Idag ska statsminister Ulf Kristersson hålla pressträff om korankrisen. Det är nu viktigt att Sverige hävdar sin yttrandefrihet och framför skarp kritik mot islamister som stormar svenska ambassader. Något krypande för våldsverkare vill vi inte se!

Frankrikes president Emmanuel Macron var i ett tal efter halshuggningen av lärare Samuel Paty i Paris i oktober 2020 mycket tydlig och tog klart ställning för yttrandefriheten samtidigt som han kraftfullt fördömde radikal islamism. Han försvarar också rätten att driva med religion.

Ansträngningarna för att förhindra försöken från radikala islamister att bryta ner de franska värderingarna kommer att fördubblas, försäkrade Macron som är en socialliberal politiker.

Stå upp eller lägga sig platt?

De finns inte heller för Sverige någon anledning att lyda krav från muslimska organisationer vars ståndpunkter strider mot västliga värderingar. Det är istället den muslimska världen som behöver göra upp med sina omänskliga regler och införa demokrati.

Vi kan också ta upp det faktum att kristendom inte får verka fritt i flera islamistiska länder, som exempelvis Saudiarabien där kyrkor inte får uppföras eller biblar spridas.

Först när de muslimska länderna öppnat upp för kristendom och respekterar kristna i sina länder, kan man börja ställa krav på Sverige och Europa.

I grund och potten handlar det om vi ska lägga oss ned och låta islam styra över vårt samhälle eller om vi ska stå upp för upplysningen och svenska värderingar.

Här får inte Ulf Kristersson vacka!