Det blir alldeles för tillspetsat när G-P om ny Novusmätning skriver att svenska folkets betyg på Moderaternas energipolitik har ”rasat”. Men det är en varningssignal om att regeringssidan – inte minst M – måste bli tuffare i att driva de frågor man vann valet på.

Mätningar om partiernas sakfrågeägande – alltså vilka partier som väljarna anses ”bäst” på ett antal politikområden, som energi, invandring, lag/ordning, landets ekonomi – ska tas med en stor nypa salt.

Det blir självklart så att S så som största parti har flest väljare som säger att S är bäst på varje område.

Samtidigt skulle det vara svårt för opinionsinstituten att fråga om regeringssidan eller oppositionen är bäst, eftersom partierna är mindre samspelta än på länge inom båda dessa block.

S svaga relaterat till väljarstöd

Därför är det bra att SOM-institutet nyansera bilden och – så som tidigare skett här i Samtiden – påpekar att förtroendet i en sakfråga borde relateras till partiets väljarstöd.

– S har 30 procent av väljarkåren. Är det verkligen mycket till sakfrågeägarskap om 22 procent tycker att de är bäst på skola?, frågar Johan Martinsson, föreståndare vid SOM-institutet i GP-artikel.

Så borde mätningar i sakfrågeägande tolkas: jämför förtroendet i en fråga med partiets väljarstöd.

I energifrågan tycker således 14 procent att M är bäst, medan 21 procent svarar att S är bäst. Jämför man detta med partiernas aktuella väljarstöd ligger M på -6 och S på -14. Alltså är ju väljarna mindre missnöjda med M än med S…

SD starka i profilfrågor

Ett annat exempel är invandringsfrågan. Där ger 33 procent av väljarna SD bästa betyget, vilket kan jämföras med ett väljarstöd på c:a 20 procent. Här kan vi tala om ett starkt betyg för partiet ifråga, på +13.

SD får också – delad förstaplats med M – bästa betyg i lag och ordning.

Men ändå varningssignal

Trots dessa reservationer finns anledning för regeringssidan att fundera över varför Socialdemokraterna sedan länge anses bästa parti när det gäller sociala frågor som sjukvård, skola, äldreomsorg. Och varför S gått om M i energifrågan. S är ju för högre bränslepriser och fler ovälkomna vindkraftsparker. Hur kan de ändå anses bäst på energi?

Här handlar det, gissar jag, om grundförtroende – eller goodwill, som det kallas i företagsekonomiska sammanhang. Goodwill handlar om varumärkets rykte på marknaden. Här kan Socialdemokratin fortfarande leva på goodwill från 1900-talet. Man lever på gamla meriter. Det är en väldigt skakig grund att stå på. Regeringssidan borde kunna utmana Socialdemokraterna, åtminstone på de sakfrågeområden där S absolut inte gjort sig förtjänt av att få bäst betyg, som energipolitiken.