Och vem har rätt till Sverige? Riksdagsledamot Nima Gholam Ali Pour (SD) är utlandsfödd och har av journalist fått frågan om vem som har rätt till Sverige. Här svarar han.

För ett tag sedan ställde en journalist mig frågan om etniska svenskar har mer rätt till Sverige än svenskar med invandrarbakgrund. Eftersom ”rätten till Sverige” har ingen juridisk betydelse kunde jag avfärdat frågan. Men det är en viktig och principiell fråga enligt mig, som fler politiker borde svara på.

Vem har rätt till Sverige?

För visst kan man säga något i stil med att alla har lika mycket rätt till Sverige och vara politisk korrekt. Men stämmer det där helt och hållet?

Om en person har invandrat till Sverige från Afghanistan för tre år sedan, har den personen lika mycket rätt till Sverige som någon vars familj har levt här i generationer? Nej, inte enligt mig.

Jag tror att många håller med mig. Muhammed som knappt kan svenska och har helt andra värderingar än de svenska värderingarna har inte lika mycket rätt till Sverige som en etnisk svensk som har växt upp med svensk kultur och svenska värderingar.

Har tillgång till annan kultur

Etniska svenskar, vars ursprungsland är Sverige, har mer rätt till Sverige än utrikesfödda som har ett annat ursprungsland. De som är utrikesfödda, liksom mig själv, har tillgång till en helt annan kultur än den svenska. Etniska svenskar har endast den svenska kulturen att tillgå. Det är lika naturligt som att säga att jämtlänningar har större rätt till den jämtländska identiteten än vad skåningar har, eller att kvinnor har större rätt till kvinnligheten än vad män har.

Varför är det viktigt att säga att etniska svenskar har mer rätt till Sverige? Jo, att inte svara på detta och att inte hävda detta innebär att man öppnar dörren för att vänstern kan påstå att hela världen har lika mycket rätt till Sverige. Så är det ju.

Om alla skulle ha lika mycket rätt till Sverige, då kan Muhammed flytta hit imorgon och han har lika mycket rätt till Sverige som Anders, vars familj har levt här i generationer. Så blir fallet om vänsterns idé om att alla har lika mycket rätt till Sverige får råda.

Hela världen har inte rätt till Sverige

Min åsikt är att hela världen har inte rätt till Sverige. Först och främst har de vars ursprungsland är Sverige mer rätt till Sverige. Även de invandrare som anpassar sig till det svenska samhället har en rätt till Sverige, men inte lika mycket rätt till Sverige som etniska svenskar.

På samma sätt har inte etniska svenskar mer rätt till t.ex. Iran eller Indien än iranier och indier. En etnisk svensk kan inte åka till Indien och få samma rätt till det landet som en indier vars familj har levt generationer i det landet. Ingen skulle då anklaga indierna för rasism.

När jag svarade denna journalist och intervjun blev publicerad försökte vänstern framställa mina svar som någon form av självhat. Det är inte så. Jag är stolt över min invandrarbakgrund, men till skillnad från vissa förvirrade människor i detta land är jag medveten om att jag har faktisk invandrat till det här landet.

Medveten om att jag är invandrare

Jag är en invandrare från Iran som har invandrat till det här landet och ser idag Sverige som mitt land. Men jag är en invandrare. Min familj har inte levt i Sverige i generationer. Jag har inte vuxit upp med den svenska kulturen som etniska svenskar har gjort. Jag är medveten om allt detta.

Jag tänker inte förneka det för att bekräfta något icke-existerande mångkulturellt samhälle som vänstern vill skapa. Jag tänker inte heller förminska den svenska kulturen genom att framställa det som någonting som vem som helst kan ta till sig inom en kort tid. Alla är inte välkomna inom den svenska gemenskapen. Du måste anpassa dig. Jag tänker inte ljuga om detta för att bekräfta vänsterns falska bild av det svenska samhället.

Vi har ett integrationsmisslyckande i Sverige på grund av att makthavarna inte har förstått att den svenska identiteten är viktig i en integrationsprocess och vem som helst kan inte anpassa sig till den svenska identiteten. Det krävs djup förståelse för den svenska kulturen och de svenska värderingarna för att integreras.

Nationella identiteten är komplex

Jag respekterar detta lands kultur och nationella identitet och vet att integration tar lång tid och att svenska värderingar inte är förenliga med många andra värderingar från vissa länder. Den svenska nationella identiteten är komplex och jag har personlig erfarenhet av detta som invandrare. Då har jag ingen anledning att kasta ur mig floskler som att alla har lika mycket rätt till Sverige. Så är det inte och jag sitter inte i riksdagen för att ljuga för människor.

Det är dags att ställa frågan om vem som har mest rätt till Sverige till fler politiker och se hur dessa politiker resonerar. Menar de på fullaste allvar att vem som helst kan sätta sin fot på svensk mark och anses vara svensk?

Har människor som är svenska medborgare men inte kan ett ord svenska lika mycket rätt till Sverige som människor vars familj levt här i generationer? Har svenskar lika mycket rätt till Kina som kineser? Eller är det verkligen så att etniska svenskar har mer rätt till Sverige och det är något som de som invandrar till Sverige helt enkelt får acceptera?

Det är kanske på tiden att fler politiker kommenterar dessa frågor. För det verkar finnas synpunkter hos politiker och opinionsbildare omkring rätten till Sverige och svensk identitet som saknar förankring bland allmänheten.

Nima Gholam Ali Pour
Riksdagsledamot (SD)