Svensk invandringspolitik är en historisk katastrof. Sverige har tagit sig vatten över huvudet. I Danmark finns större klarsyn. Lösningen framför andra är – utvisning.

I senaste numret av veckomagasinet Fokus har författaren Lars Åberg besökt Danmark för att få svar på varför det inte skjuts ihjäl lika många där som i Sverige.

Rädda för en sak: utvisning

Nyckelmeningen till hur Sverige ska komma ur den onda spiralen där klan- och gängkriminella tar över allt större delar av det svenska samhället, står chefen för den danska regeringens integrationsråd för. Christian Marcussen konstaterar: ”Att hamna i fängelse är en sak, att hamna i Irak en helt annan.”

Det enda som dessa kriminella verkligen är rädda för är att bli utvisade till Mellanöstern.

Förklaringen är enkel. I Sverige kan de härja som de vill – och åker de fast får de korta straff i fängelser som är rena lyxhotell. Att hamna i sin egna kultur skulle innebära något helt annat. Man tappar allt försprång i våldskapital och korruptionsstrategier. Där blir de bara en i mängden.

Så paradoxalt nog är det utvisning till deras egna hemmakulturer som utgör den största skräcken. Det är naturligtvis något som svensk politik måste använda, och använda i så stor utsträckning det överhuvudtaget går mot brottslingar och dem som inte vill acceptera de svenska reglerna och sederna.

Vill inte integreras

Det som är tydligt i samtalet med danska regeringsföreträdare är att de förstår att många invandrare inte alls vill integreras. Det handlar inte om att det nya landet är rasistiskt eller svårt, utan om att de nyanlända helt enkelt förkastar och utmanar det svenska. De är den svenska politikens fiender.

– Det är släkten, klanen, subkulturen mot den svenska majoritetskulturen. De ser sig själva som opposition, säger Marcussen.

Denna insikt saknas helt i svenska politikers och myndigheters medvetande. Man tror att alla invandrare vill bli svenskar men att de möter hinder av olika slag som det är svenskarnas fel att de finns. Men så är det inte. Många (men inte de flesta) har kommit till Sverige för att fortsätta leva enligt gamla mönster, och för att plundra det naiva, försvarslösa svenska samhället på dess omfattande välfärdstillgångar.

Det Sverige saknar är förmågan att se skillnad mellan de som har ärliga avsikter och de som inte har det, bland de två miljoner utlandsfödda och ännu fler med utländsk bakgrund.

Helt andra normer…

Marcussen påpekar att det finns oerhört stora skillnader mellan nordisk kultur och Mellanösterns.

– De har en kulturell och religiös identitet som binder dem samman. Där finns en annan inställning till föräldraskapet. I de nordiska länderna har vi hands off, vi har en mild uppfostran där vi försöker resonera med barnen. Uppfostran i en del av invandrarkulturerna är mer hands on, det är tvång, man slår barnen. Tuffhet är det som räknas. Den som är hårdast bestämmer, konstaterar han.

… kräver andra metoder

Den snälla, vänliga svenska kriminalpolitiken är inte det minsta avskräckande för de som vuxit upp med hemlandets kultur.

Men en sak som skrämmer dessa kriminella mer än något annat är risken att bli utvisad, slår Marcussen fast.

– Vi behöver titta på hur vi ska kunna utvisa fler brottslingar.

Nyckeln här är att inte ge medborgarskap lika lättvindigt som skett i årtionden. En annan är att ändra grundlagen så att beslutade medborgarskap kan ogiltigförklaras. Många har givit falska uppgifter vid ansökan om uppehållstillstånd och medborgarskap. Dessa måste enkelt kunna dras tillbaka då beslut fattats på felaktiga grunder. Men även de som uppenbart bryter mot svenska lagar och begår grova brott måste kunna få beslut om medborgarskap upphävda.

Värna det svenska – avlägsna dem som inte vill

Här finns kärnan i hur rättsstaten ska kunna komma åt brottsligheten som nu går bärsärk i Sverige, och logiskt sett kommer att bli flera gånger värre framöver eftersom våldet främst uppstår i andra generationen, alltså en generation senare än de som fått stanna i landet. (Invandringen har varit mycket högre under 00-talet och 10-talet än vad det var på 90-talet.)

Vårt land måste snabbt och skoningslöst kunna utvisa dem som inte accepterar de svenska reglerna och traditionerna. Sätta dem i fängelse – som kan betraktas som lyxhotell – avskräcker inte. Om det är utvisning som skrämmer dessa grupper av kriminella, så är det det verktyget som måste prioriteras.

Sverige ska inte vara platsen dit man kan komma, slåss, härja och stjäla. Vill vi återskapa en trygg rättsstat måste de som inte accepterar våra seder och villkor bryskt och bestämt avlägsnas från landets territorium.

Det är humant och logiskt. Vill man inte vara en del av det svenska, ska man heller inte vara här.