Det blev ett pinsamt antiklimax i justitieutskottet när oppositionen inte ens lyckades få till en omröstning om utskottets ordförande – det man talat sig vitt och brett om hela sommaren.

KOMMENTAR. Oppositionen har satsat all sin prestige på att försöka få bort Richard Jomshof som utskottsordförande sedan han framfört fakta om islam.

Att S, V, C och MP vill hindra svenskar från att diskutera fakta om islam är i sig synnerligen anmärkningsvärt. Dessa partier låter sig styras av vulgära extremister i Mellanöstern.

Oppositionen är svag

Men när utskottet sammanträdde, lyckades partierna inte ens få tillstånd en omröstning. Man har för svagt stöd för att ändra riksdagens praxis.

Att partierna ägnat så stort del av sin opinionsbildning åt krav på att fälla utskottsordföranden framstår nu som en oerhört misslyckad och illa underbyggd politisk linje.

Skadar Sverige

Det är också olyckligt för Sverige att oppositionen så lätt vill springa extremisters ärenden i riksdagsarbetet. Terrorforskare varnar för att detta beteende ökar risken för terrordåd i Sverige. Dessa partier visar extremisterna att landet går att påverka med hot och våld.

Också demokratin skulle försvagas om oppositionens nya praxis att avsätta utskottsordförande började gälla. Nuvarande praxis garanterar att oppositionen får vara med och leda utskotten. Om den rivs upp kan regeringssidan med sin majoritet utse alla utskottspresidier i framtiden.

– Från Liberalernas sida har vi varit tydliga hela tiden med att denna praxis är oerhört viktig att värna i en demokrati, säger Juno Blom, L-ledamot i justitieutskottet.