Hittills i år har 400 ansökningar om medborgarskap avslagits efter avrådan från Säpo. Det är en kraftig ökning från 2019 då bara 150 fall avslogs. Nu ska det också bli enklare att avslå och dra in uppehållstillstånd för personer som bedöms som farliga för Sverige.

KOMMENTAR. Säkerhetspolisen bedömer att det i dag finns flera hundra individer i landet utan svenskt medborgarskap som utgör ett säkerhetshot och som därför bör utvisas ur Sverige. Det handlar om hot från terrorkopplade personer och de som är involverad i annan våldsbejakande extremism.

Hittills har de flesta välkomnats med öppna armar.

”Nu gör vi det det lättare att dra in och avslå uppehållstillstånd – bland annat för personer som är för farliga”, skriver migrationsministern Maria Malmer Stenergard (M) i Expressen.

Hårdare kontroll

Regeringen har beordrat Migrationsverket att stärka ID-kontrollen i handläggningen och öka användningen av biometri vid handläggningen av ansökningar till uppehållstillstånd och medborgarskap.

”Jag vill inte att utländska medborgare ska komma hit för att dra in Sverige i konflikter och därmed påverka Sveriges säkerhet”, motiverar ministern skärpningarna.

Drar också in fler uppehållstillstånd

Sedan i vintras har Migrationsverket i uppdrag att intensifiera arbetet med att återkalla felaktiga uppehållstillstånd.

”Det har redan inneburit en mångdubbling av antalet återkallelser jämfört med tidigare”, skriver ministern.

Vandel ska granskas

Sedan tidigare finns krav på vandel – ett skötsamt leverne – för beviljande av permanent uppehållstillstånd, men det är inte möjligt att dra tillbaka tillståndet om personen brister i sin vandel.

”Det är anmärkningsvärt”, skriver ministern och meddelar att lagändring om detta ska utredas.

Många små steg

Det är utmärkt att regeringen tar tag i regel efter regel i syfte att skärpa upp bestämmelserna till det som säkert är vad de flesta svenskar tar som självklara. Egentligen är det märkligt att partierna låtit regelverken bli så slappa och kravlösa som de blivit. Det har varit ett sätt att införa fri invandring, utan att informera svenska folket om att man öppnat gränserna på vid gavel.

Nu sker en uppstädning i små steg. Detta i väntan på större lagändringspaket som tydligare kan strama upp migrationspolitiken i enlighet med Tidöavtalet.