I Riks analyserar jag varför Socialdemokratin försöker så split och splittring i rikspolitiken samtidigt som man hävdar att säkerhetspolitiska läget är allvarligt.

Socialdemokraterna höll pressträff igår med krav på Richard Jomshofs avgång som utskottsordförande i riksdagen. Aldrig tidigare har sådant krav rests eftersom partierna anses ha rätt att utse vilka personer de vill ha på de poster i riksdagen som de tilldelats efter val.

Det är Jacob Hagnell som ställer frågorna till mig i Riks: