Idag publicerar TV4 en opinionsmätning sammanställd av Göteborgs universitet. Den visar att de rödgröna tappar 0,3 procentenheter och regeringssidan tappar 0,2 trots att SD går fram med 0,5 procentenheter.

KOMMENTAR. Endast Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ökar, sedan förra mätningen i juni. Men endast SD:s ökning är egentligen något att lägga märke till. Alla förändringar är inom felmarginalen.

Noterbart är också att småpartierna går dåligt. Tre av dem ligger under fyraprocentspärren och C som ligger över får 4,6 procent.

Jämfört med valet ligger regeringssidan 4,1 procentenheter under valresultaten, medan de rödgröna ligger 3,7 procentenheter över. Det är ändå förhållandevist jämnt. Man kan inte tala om något stort underläge för regeringssidan.

Att Sverigedemokraterna går fram trots att olika etablissemang öser galla över att partiets företrädare står upp för yttrandefriheten och inte backar för islamisternas vrål, visar ändå att svenska folket inte är så villiga att lägga sig platt för utländska påtryckningar.

Det är det mest positiva med denna mätning, enligt min mening.

Från TV4.