De som olagligen befinner sig i Sverige ska enklare kunna hittas och utvisas. Om det höll Tidöpartierna en pressträff på morgonen. Det handlar om sådant som borde varit på plats för 20-30 år sedan.

KOMMENTAR. Under pressträffen medverkade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) tillsammans med Ludvig Aspling (SD), Christian Carlsson (KD) och Fredrik Malm (L).

Rubriken var: Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller.

Det handlar om en lång rad åtgärder som ska stärka rättsstaten Sveriges förmåga att veta vilka som befinner sig i landet och hur Sverige enklare ska kunna avvisa dem som inte har laglig rätt att vara här.

Ingen vilja har funnits att upprätthålla svensk lag

– Och det här är ju förslag som borde genomförts för länge sedan, men som tidigare regeringskonstellationer inte kunnat komma överens om. Men vi gör det, sa migrationsministern.

Det var ingen underdrift. Allt som sades idag, tror jag de flesta svenskar räknar med redan finns på plats. Man häpnar över hur dålig kontrollen varit. Ja, det har i princip inte funnits någon vilja alls att upprätthålla svenska lagar.

Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet ska lägga fram förslag på:

  • hur myndigheterna bättre, oftare och effektivare ska utföra inre utlänningskontroller för att kontrollera personers rätt att vistas i landet,
  • hur avlägsnandebeslut ska gälla längre och hur återreseförbud ska kunna gälla längre tid än i dag,
  • ta ställning till hur fotografier och fingeravtryck ska kunna användas i utlänningsärenden i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt än i dag,
  • analysera om dna-analyser ska kunna användas i vissa utlännings­ärenden i identifieringssyfte och lämna förslag på hur en sådan ordning skulle kunna utformas, och
  • föreslå ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner för att bland annat stärka arbetet med verkställighet.

Idag är mycket av det som de flesta nog uppfattas som självklart helt enkelt förbjudet. Svenska myndigheter får inte kontrollera kriminella. Däremot ska svenska folket utstå att bli utsatta för brott av dessa personer.

Politikerna har skyddat kriminella

Denna uppochnedvända värld – där brottslingars integritet skyddas till tusen procent, medan hederligt folk tvingas utstå rån, inbrott, stölder, misshandel, våldtäkter och mord – blir nu äntligen ifrågasatt från politikens högsta nivå.

Med invandringen har kriminaliteten fått en extra skjuts genom att kunna använda falska identiteter som myndigheterna inte fått ifrågasätta.

Det är ett fruktansvärt underbetyg för de senaste generationernas politiker att de låtit Sverige bli ett lyckorike för brottslingar, där kriminella skyddas medan det som arbetar, sliter och betalar skatt lämnas åt sitt öde.

Ny regering, ny ambitionsnivå

Regeringssidan talar om ”paradigmskifte”, men än har vi inte sett mycket genomföras. Dagens pressträff visar dock att den nya regeringsmajoriteten i grundläggande frågor ändrar attityd och mentalitet. Kriminella ska inte längre skyddas, utan rättsstaten Sverige ska skydda svenska folket. Därför krävs en rad förändringar som borde varit genomförda för länge sedan. Men nu ska de bli av. Äntligen!