Antalet bränder på vårt jordklot har minskat. Men mediebevakningen av bränderna har ökat dramatiskt. Det ger ett intryck av att bränderna ökat, trots att de minskat.

Massmedierna förvrider verkligheten genom att överexponera nyheter om skogsbränder runt om i världen. Det visar statistik från Nasa, som danske forskaren Björn Lomborg presenterar i Wall Street Journal, Climate Change Hasn’t Set the World on Fire.

Rekordlåg andel markyta utsatt för brand

Han kritiserar den alltmer alarmistiska klimatdebatten och inte minst påståendet att den globala uppvärmningen har satt världen i brand. Det är helt enkelt inte sant.

”I mer än två decennier har satelliter registrerat bränder över planetens yta. Uppgifterna är otvetydiga: Sedan början av 2000-talet, när 3 procent av världens mark fattade eld, har området som brann årligen gått nedåt. År 2022, det sista året för vilket det finns fullständiga uppgifter, slog världen ett nytt rekord i liten andel skadad mark: 2,2 procent bränd yta.”

Lomborg skriver vidare: ”När du läser rubriker om bränder, kom ihåg alla de andra exemplen på skrämselpropaganda som visade sig vara falska. Isbjörnar var en gång favoriter på affischer för klimataktivism, men isbjörnar uppskattas nu vara fler än någon gång under det senaste halvseklet. Vi fick höra att klimatförändringarna skulle ge fler orkaner, men satellitdata visar att antalet orkaner globalt sedan 1980 har haft en något nedåtgående trend.”

Mediernas fixering blir vilseledande

Men om denna goda nyhet blir det inte mycket mediebevakning.

Lomborg skriver: ”Istället agerar media som om världen brinner. I slutet av 2021 anställde New York Times mer än 40 anställda på ett projekt kallat ”Vykort från en värld i brand”, ledd av en fotorealistisk animering av världen i lågor. Dess uttalade mål var att övertyga läsarna om klimatkrisen är omedelbar genom en serie berättelser om hur klimatförändringar ger förödelse över hela världen.”

Lomborgs jämförelse mellan antalet bränd markyta och mediebevakningen under samma 20 år är häpnadsväckande: