Ska Sverige ge efter för hot och utpressning eller stå upp för vårt folks rätt att uttrycka kritik och håna religioner? Det har varit en av sommarens främsta frågor. Många, inte minst medierna, har väntat på att få höra hur Sverigedemokraternas partiledare ser på saken.

KOMMENTAR. Och ingen har nog varit tydligare i försvaret av svenska och västerländska värderingar om yttrandefrihet än Jimmie Åkesson i sitt sommartal i Sölvesborg på lördagen.

Fjäska inte för farliga extremister

Sölvesborg 26 augusti 2023.

Åkesson ägnade en stor del av talet åt att varna för faran med att vara undfallande inför hotet från islamister.

– Pratet om att inskränka vår yttrandefrihet gör mig innerligt oroad. Så sent som i går meddelade den danska regeringen att man avser förbjuda att offentligt bränna Koranen och andra heliga skrifter. I Sverige är vissa politiker inne på samma farliga, fega och krypande spår, sade Åkesson.

– Man tror tydligen att det finns något att vinna på att fjäska för religiösa fanatiker.

Detta vände sig Åkesson emot med kraft. Han menar att vi i Sverige aldrig får ge efter för utpressning.

Rätt att tro men inte styra politik

Åkesson gjorde distinktionen mellan var och ens rätt att tro på olika religioner, och att muslimer har rätt att tro på islam, men att det är något helt annat när krav i religiös skepnad ställs på att Sverige ska ändra sina lagar.

Åkesson tolkar protesterna från den islamistiska världen som att det för dem handlar om att hitta ursäkter för att vara kränkt. Man försöker utnyttja och rättfärdiga attacker mot ”otrogna”. En taktik Sverige inte ska gå på.

– Sverige kommer aldrig att bli ett muslimskt land, slog han fast.

Jag menar att detta uttalande är mycket viktigt. Det ger ett klart besked om att vi i vårt land inte tänker låta oss köras med, att vi inte kröker rygg när någon påstår sig vara kränkt. Vi står för våra värderingar.

Styrka, självförtroende, ryggrad i ledarskapet

Hela sommartalet präglades av ett tydligt ledarskap från Åkessons sida. Han vacklade inte. Var aldrig glidande på orden.

Många, inte minst inom diplomati och statsförvaltning, tror att eftergifter och att smöra för de högljudda är rätt väg. Regeringen har lyssnat på dem. Men eftergifter har aldrig fungerat mot fundamentalister. Då gäller det istället att, som Åkesson, förklara att de aldrig kommer att vinna.

Det är de som tar till våld som är problemet

Terrorforskarna påpekar också att hotet mot Sverige funnits länge och att koranbränningarna inte utgör någon avgörande faktor. Irritation och upprördhet omsätts inte i konkreta terrorplaner. Det fanns i väst ingen islamkritik värd namnet före 11 september 2001, ändå utförde islamistiska terrornätverket al-Quaida sin stora terrorattack mot New York och Washington.

Det är inte de som debatterar och protesterar mot religionen som är problemet, utan de som tar till våld, konstaterade Åkesson.

Sommartalet var ett välkommet inslag i en svensk debatt som i många veckor saknat ryggrad och tydliga positioner om grundläggande värderingar.

*

Se också inslag i Riks där Åkessons sommartal utvärderades: