De har flyttat fram sina positioner. Kulturkrockarna blir fler. Exakt det Jimmie Åkesson varnade för i en 2009 mycket hårt kritiserad debattartikel om hotet från islam har inträffat.

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån till ”hög” efter stormning av svenska beskickningar i Mellanöstern och verbala attacker från muslimska ledare. Sverige måste nu lägga enorma resurser för att försöka hålla svenska folket tryggt och säkert från islamistiska terrorhot.

Andra partier vill gå de våldsbejakande extremisterna till mötes, göra eftergifter för att försöka dämpa deras aggressivitet. Man vill inskränka den svenska yttrandefriheten. I Danmark har den S-ledda regeringen lagt lagförslag om att förbjuda koranbränning.

I sitt sommartalet avvisade Jimmie Åkesson alla försök att blidka extremisterna.

Nu erkänner alla vilket hot islamisterna utgör

När Åkesson efter talet intervjuas av Riks får han frågan om hur han ser på den uppmärksammade debattartikeln i Aftonbladet för14 år sedan, där han såg islamismen som Sveriges största utländska hot.

– Mycket av det som förutspås i artikeln om samhällets anpassning och om den muslimska minoritetens tillväxt i Sverige, det har ju blivit verklighet, säger Åkesson

Artikeln lyfte problem som följer med kulturkrockar, och artikeln har fått stenhård kritik av Sverigedemokraternas motståndare.

– Artikeln gav en tråkig men korrekt spådom, kan Åkesson nu konstatera när Säkerhetspolisen nu framför kraftiga varningar om att attacker mot det svenska samhället kan ske från islamistiskt håll.

Danmark står inte längre upp mot islamistiska påtryckningar

Åkesson beklagar att den S-ledda regeringen nu föreslår förbud mot koranbränningar.

– För Danmarks del kan det tyvärr handla mycket om att man har en ny regering. Tidigare har Danmark stått upp ganska tufft mot islamistiska påtryckningar, inte minst efter krisen med Muhammedteckningarna för 15 år sedan, säger Åkesson.

När det gäller Sverige ser han två huvudskäl till den hotbild som växer fram.

– Dels finns en naivitet mot islam som politisk ideologi, dels en stor muslimsk invandring vilket inneburit att vi tagit hit de konflikter och problem som finns i den muslimska delen av världen, säger han.

Se hela intervjun: