Den ena riksdagsledamoten ställer palestinska intressen före svenska, medan den andre ställer kurdiska intressen före svenska folkets intressen. Varför tillåter vi att Sverige blir vapen i andras konflikter?

Förra mandatperioden lovade Socialdemokraterna miljardbelopp av svenska skattemedel till kurdiska kommunistiska organisationer för att få stöd av V-vilde Amineh Kakabaveh i statsministeromröstningen. Något som försvårat för Sverige att föra en trovärdig utrikes- och säkerhetspolitik i landets intresse.

Nu senast var det riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) som sa sig lägga det svenska åt sidan för att associera sig med palestiniernas sak i Mellanöstern, och med personer kopplade till terrororganisationen Hamas.

Vi har alltså i riksdagen ledamöter som använder svenska folkets högsta beslutande organ för att driva andra länders och folks kamp med Sverige som verktyg.

Det är förnedrande för Sverige att vi låter oss bli tillhyggen i andras våldsamma konflikter.

Det som skiljer Sverige från Finland

Att Sverige framstår som en bananrepublik i detta avseende blir tydligt i Nato-förhandlingarna. Finland är redan Nato-medlem, medan Sverige inte är det. I en ny SVT-dokumentär framgår varför processen är så mycket krångligare för oss. Finland är herrar i eget hus, medan Sverige låtit utländska intressen styra hur landet uppfattas i omvärlden.

Förre utrikesministern Ann Linde (S) erkänner att Sverige – det vill säga dåvarande S-regeringen – inte gjort tillräckligt för att stoppa kurdiska terrororganisationen PKK:s finansiering. De har fritt kunnat utnyttja Sverige.

– Det är legitimt att kräva att om vi ska vara med i [Nato] måste vi visa att vi tar terroristbekämpning på allvar, säger Linde nu.

Också nuvarande utrikesminister Tobias Billström (M) säger i dokumentären att Sverige har ”mycket större problem med PKK än vad någon har velat erkänna”.

Utländska aktörer ska inte få härja fritt i vårt land

Det är ett grovt underkännande av svensk säkerhetspolitik att partierna tillåter utländska intressen på detta sätt göra Sverige till en leksak på den internationella scenen.

Sveriges riksdag och regering ska företräda svenska folket och dess intressen. Inga andra! Punkt.

Trenden är dock den motsatta. Sverige blir alltmer utsatt för utländska påtryckningar, ofta förmedlade av personer som lever i Sverige. Häromdagen klargjorde partiledaren för Nyans att deras mål är att få ner Sverige på knä inför islamistiska intressen, exempelvis genom att förhindra att muslimska barn tvångsomhändertas av svensk socialtjänst. Partiledaren Mikail Yüksel har i turkisk media uppmanat muslimska länder att öka pressen på Sverige.

Det är horribelt att utländska krafter försöker styra vad som ska gälla i vårt land. Och att det understöds av dem som Sverige givit en fristad. Tacken för vår solidaritet är att de spottar oss i ansiktet.

Så här kan det inte fortsätta.

Landsförräderi behöver bli straffbart

En gång i tiden var landsförräderi ett av de allvarligaste brotten en medborgare kunde begå. Det sista brott för vilket dödsstraff var påföljden, var just landsförräderi.

Så långt ska vi inte behöva gå, men det måste sättas gränser för hur mycket man kan agera emot svenska intressen utan att bli föremål för åtal.

I globaliseringens anda försöker allehanda krafter göra sin sak till andras. Man vill utnyttja Sverige i syften som inte gynnar, utan undergräver, svenska folkets intressen.

Denna utveckling gör att brottet landsförräderi behöver aktiveras. Idag kan landsförräderi bara straffas under krigstid (brottsbalken 22 kap). Det bör ändras. Sverige måste se om sitt hus och inte låta sig bli kidnappat av andras intressen.