Nu träder vänsterröster som Thomas Bodström fram och vill förbjuda koranbränning. Men det var ju hans parti som avskaffade förbudet att häda religion 1970. Man ville kunna håna kristendomen. Nu när islam hånas, är det inte lika enkelt.

Affisch 1967 (Wikipedia).

Det är lustigt, eller olustigt, hur de politiska vindarna blåser inom Socialdemokratin och övrig vänster. Det var med jubel Olof Palme avskaffade händelseförbudet 1970. För 68-vänstern var det viktigt att få håna alla traditionella auktoriteter som kristendomen och svenska flaggan.

Krav på återinförande av förbud

De kristdemokratiske riksdagsledamoten Tuve Skånberg ville i motion 1999 återinföra hädelseförbudet, alltså förbud mot att kränker något som kan anses heligt. Motionen föranleddes av fotoutställningen ”Ecce Homo” som föreställde en naken Jesus i homosexuell miljö.

Skånberg hänvisade till gällande norsk lag som slår fast att det är förbjudet att ”på ett kränkande och sårande sätt visa ringaktning för någon trosbekännelse”. Detta skulle kunna vara ”en modern lag mot religionskränkning även i Sverige”, skrev Skånberg. Den avslogs av riksdagen.

Allas heligheter – eller ingens

Ecce homo (Sörmlands museum)

Brännandet av korankopior är ett sätt att visa att västvärlden har en annan syn på yttrandefriheten än den muslimska. Däri finns en viktig pedagogiskt poäng. Just att det är en sådan simpel och enkel handling innebär att inga postmodernister kan leda bort debatten till något annat.

Jag anser att ett civiliserat samhälle ska kunna orka med provokationer och tillspetsade budskap utan att hamna i våld. Det är provokationer som vänstern inom konstvärlden gärna talar om (men aldrig lever upp till, eftersom man aldrig hånar islam men fortsätter håna det ofarligt svenska, utan att tillföra något nytt).

Men många i Sverige ställer upp på att just islam som religion inte får kränkas.

Att endast islam skyddas är fullständigt oacceptabelt. Om hädelseförbud ska återinföras då måste också förbud att kränka svenska företeelser införas. De kristna symbolerna måste då skyddas, liksom svenska flaggan. Straffet för att bränna en koran kan inte vara högre än straffet för den som gör kränkande fotoutställningar om Jesus, bränner en Bibel eller en svensk flagga.

Vad säger vänstern?

Så vad säger vänstern, de som avskaffade hädelsebrottet i Sverige 1970? Vill man införa det igen? Då blir det intressant att höra vad de tycker att man inte ska få uttrycka sig nedlåtande om.

En hädelselag kommer naturligtvis att förbjuda framtida visningar av Ecce Homo. Är vänstern beredd att ta denna inskränkning av yttrandefriheten för att tillmötesgå de muslimer som är upprörda?

Det självklara vore ju att vi i Sverige står upp för våra friheter och uppmanar dem som inte orkar med dessa fri- och rättigheter att lämna landet. Då behövs heller inga koranbränningar.