Sedan 1 juli är undersköterska en skyddad yrkestitel, som sjuksköterska och läkare. Bara de med en rätt utbildning eller kompetens får kalla sig undersköterska. Det höjer statusen på ett viktigt arbete. Men lönehöjningar ser ut att utebli.

Inom vård och omsorg utförd ett omfattande arbete i det tysta av undersköterskorna. De som får den dagliga omsorgen om patienter och intagna att fungera. Det är ett synnerligen viktigt arbete, vilket inte minst visades under pandemin.

Avgörande roll i välfärdsstaten

Åtgärden att införa skyddad yrkestitel som får ansökas av behöriga hos Socialstyrelsen var ett sätt att höja statusen på arbetet. Vem som helst skulle inte kunna kalla sig undersköterska.

Det var en klok åtgärd. De medicinska insatserna från läkare och sjuksköterskor är naturligtvis avgörande, men lika viktigt för patienten är ju att blir omhändertagen på ett mänskligt, kompetent och tryggt sätt.

För välbefinnandet och trivsel utgör undersköterskorna en nyckelroll i den svenska välfärdsstaten. Det går inte överskatta dessa insatser för humanitet och medmänsklighet.

Men ändå underskattade

Trots detta viktiga värv, och trots att undersköterskor många gånger är den enda mänskliga kontakt en del äldre får, finns det en konstant underskattning i samhället av det arbete undersköterskorna gör.

Nu kommer besked från de flesta arbetsgivare inte avser ge någon lönehöjning till följd av den skyddade yrkestiteln.

Undersköterskor med bevis får ingen höjd lön, rapporterar TT/Svenska Dagbladet: ”Majoriteten av landets regioner kommer inte att utöka lönekuvertet för den som ansöker och beviljas titeln undersköterska av Socialstyrelsen. 19 av 21 regioner uppger för TT att arbetsuppgifterna för en undersköterska inte kommer att förändras i och med införandet av skyddad yrkestitel och att lönen därmed inte kommer att påverkas.”

Skamligt att inte belöna hårt arbetande yrkesgrupp

Det är skamligt att inte visa sin uppskattning för det många gånger tunga och påfrestande arbete som undersköterskorna utför. Förr var det upp till de yngre att ta hand om sina åldriga föräldrar eller nära släktingar. Nu betalar vi skatt för att äldre ska kunna bo i ordnade former när man inte längre klarar sig själv. Vi yngre har avlastats en tung börda. Det betyder inte att vi kan strunta i att besöka och umgås med våra äldre, något som många undersköterskor kan vittna om sker idag.

Det betyder inte heller att vi kan blunda för eller rent ut sagt strunta i att betala dem som gör jobbet istället för oss.

Någon har sagt att graden av civilisation kan bedömas av hur ett samhälle tar hand om sina äldre.

Låt oss visa att vi är civiliserade. Ge undersköterskorna bättre villkor.