Myndighetsaktivism motarbetar fakta, exempelvis att snus har en skadereducerande effekt på sina användare. Flera frågar nu om statsanställda i tobakspolitiken verkligen ska få driva privata kampanjer i myndigheternas namn och i strid med riksdagens intentioner.

Riksdagen beslutade i juni 2021 att den dåvarande regeringens strategi för tobaksprodukter måste erkänna att snus har en skadereducerande effekt på sina användare, jämfört med tobaksrökning. Folkhälsomyndigheten har nu presenterat rapport, men där påstår man att tillräcklig forskning saknas om jämförelse mellan rökning och snusning, vilket inte stämmer.

Vetenskapliga studier visar att det är 400 till 450 gånger farligare att röka än att snusa.

Men Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens tjänstemän underkänner den forskning som finns om de relativa hälsoriskerna mellan snus och cigaretter. Man hävdar att den inte håller “acceptabel kvalitet” eller har för “låg publikationstakt” för att utgöra underlag för svenska statliga rekommendationerna om olika tobaksprodukter. Myndighetens fortsatta linje kommer därför vara att snus är att betrakta som lika hälsoskadligt som cigaretter, rapporterar Nyhetsbyrån.

Korrekt information om tobaksprodukter

– Folkhälsomyndigheten har misslyckats grovt med sitt uppdrag. Gör om och gör rätt! Snusarna förtjänar korrekt information om produkternas skadlighet och detta förvägras dem av myndigheterna, säger Samuel Lundell, ordförande för Snusarnas riksförbund.

Han är inte ensam.

”Det är dags att överge den gamla tobakspolitikens grundbult om att all tobak ska behandlas lika, oavsett skillnader i skadeverkningar. Det kan tyckas vara på tiden att vi inför en skademinimeringsprincip som innebär att det allmännas konsumtionsråd baseras på hur farlig en viss produkt är”, skriver Anders Milton som är ordförande i Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för Läkarförbundet.

– I årtionden har våra myndigheter bekämpat denna enkla princip, konstaterar han i Expressen.

Styr politikerna eller byråkraterna?

Milton frågar om det är regeringen som styr folkhälsopolitiken eller om det är myndighetsaktivister.

Frågan är, skriver Milton, om socialminister Jakob Forssmed och regeringen väljer att fortsätta låta myndighetsaktivister styra folkhälsopolitiken eller om han bestämmer sig för att låta demokratiskt valda i riksdag och regering återta makten över tobakspolitiken. 

Sverigedemokraterna säger till Nyhetsbyrån att partiet anser att man måste beakta att ”snuset har en skadereducerande verkan för tobakskonsumenter”.