Det blir allt tydligare att svensk demokrati inte går att rädda om man ska göra islamister till lags. Sverige måste böja sig, säger partiet Nyans ledare Mikail Yüksel till turkisk media.

KOMMENTAR. Åter är det svensk yttrandefrihet som attackeras. Den ska krossas. Det är islamistiska världens mål. Och man använder naturligtvis FN och dess ”råd för mänskliga rättigheter”. Gissa vilka länder som enligt FN är bäst på att upprätthålla dessa fri- och rättigheter? Jo, Ryssland, Kina, Kuba, Libyen och Saudiarabien!

Vilka härliga föredömen FN erbjuder!

Och i Sverige finns de som vill att vårt land ska kuvas och underordna sig islamistiska sedvänjor. Partiet Nyans underblåser globala kampanjer mot den svenska socialtjänsten och uppmanar muslimska länder att öka pressen på Sverige.

– Sverige måste lära sig att böja sig, säger Mikail Yüksel till turkisk media.

Femtekolonnare

På grund av den enormt stora invandringen till Sverige finns nu krafter i landet som lierar sig med andra länders krav på Sverige. Man vill att det islamistiska ska överordnas det traditionellt svenska.

Det får Mikail Yüksel tycka i yttrandefrihetens namn.

Men vi som värnar det svenska och västerländska måste stå upp för och försvara våra värderingar och klargöra att om dessa kompromissar vi inte.

Demokrati och islam är inte kompatibla. Enligt islam är religionen överordnad det politiska. Hur folk än röstar är det sharialagarna som ska gälla.

Svenska folket behöver inse att det nu är tid att stå upp för det man vill att landet ska vara.

Svenskt eller islamistiskt?