Statistik från LO visar att under första kvartalet 2023 låg antalet fackligt anslutna arbetare på 59 procent, den lägsta siffran på trettio år.

KOMMENTAR. Andelen tjänstemän som är fackliga medlemmar är 14 procentenheter högre än bland arbetare. Och detta förklaras av att arbetarna överger LO-facket.

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt och det är läge att vara självkritisk, säger Jessica Leiding, förbundssekreterare på Kommunal till Ekot.

En anledning kan vara att LO på riks- och förbundsledningsnivå så starkt hatar Sverigedemokraterna, som mer än en tredjedel av arbetarna röstar på. Nyligen vann lastbilsföraren och LO-medlemmen Mats Fredlund i Högsta domstolen över LO-förbundet Transport som uteslutit honom därför att han är Sverigedemokrat.

S har orsakat kaos i landet

Om LO-ledningen hatar sina medlemmar är det kanske inte så konstigt att arbetare överger detta till fackförening förklädda partiorgan för Socialdemokraterna.

Ur LO-rapport.

Denna spekulation stärkts av den opinionsmätning som LO låtit genomföra bland sina medlemmar.

Där anger en tydlig majoritet att man tycker det blivit ”kaos” i landet med ökad gängkriminalitet och sämre trygghet i välfärden. Detta efter att Socialdemokraterna regerat och styrt landet under åtta år.