Nu sker ett perspektivskifte i synen på straff, meddelar Tidöpartierna. Den förlåtande attityden av brottslingar ska ersättas med fokus på brottsoffer och samhällsskydd.

De fyra partierna som vann valet medger nu att det inte räcker med att lite här och där skärpa olika straff. Hela rättsfilosofin måste förändras. Från att se brottslingar som stackars offer för samhällets brister, till att sätta allmänhetens rätt att slippa leva under hot om våld och brott.

Det är på tiden!

Många fler ska låsas in

”Dagens straff … ger inte samhället tillräckligt skydd mot farliga brottslingar och tillgodoser inte brottsoffers rätt till upprättelse”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) och justitieutskottets ordförande Richard Jomshof (SD) plus KD och L på DN-Debatt.

Regeringen ger nu riksåklagaren i uppdrag att se över straffrätten i syfte att 1) skärpa straffskalorna, 2) dubbla straff för gängkriminella, 3) avskaffa mängdrabatten, 4) använda övre delen av straffskalan, 5) avskaffa lagens krav på att lindrigaste möjliga påföljd ska utdömas, 6) sluta ta hänsyn till brottslingens personliga omständigheter, 7) fler ska kunna häktas.

Stoppa rekryteringen

De fyra partierna glömmer inte bort det vänstern ofta har som alibi för att inte förespråka hårdare straff.

Parallellt med hårdare straff måste självfallet 8) fler brott klaras upp, genom att polisens brottsutredningar blir effektivare. 9) Mer måste göras för att komma åt brottsvinster via Kronofogden och Skatteverket.

Genom dessa åtgärder försvåras 10) rekryteringen till de kriminella gängen, menar artikelförfattarna. För detta är skärpningarna av straffen avgörande. Liksom fokus på brottsoffren.

De ska ses som de svin de är

Artikeln är välkommen. Hittills har det varit svårt att se skillnad på förre justitieministern Morgan Johanssons (S) meningslösa myrsteg i kriminalpolitiska skärpningar och den nya regeringen. Det räcker inte med att dutta lite här och där. Nu krävs enorma, genomgående förändringar som ändrar straffrätten i grunden.

Och förändringen kan inte bara handla om konkreta åtgärder. Den måste ske inom ramen för en förändrad moralisk attityd från politik och rättsstaten. Sedan 1968 har det varit synd om brottslingar. Det har inte ansetts vara deras eget fel att de mördat, våldtagit, rånat och stulit. Vänstern har ansett det var ”samhällets fel”. Nu måste denna grova villfarelse krossas i grunden.

Det finns alltid – alltid! – ett personligt ansvar för varje handling. Den som utför brottsliga handlingar kan inte skylla ifrån sig. Samhället ska inte bara fördöma hot och våld, utan se ner på och förakta de individer som tar till dessa avskyvärda metoder.

I klartext: varje våldsbrottsling ska ses som det svin denne är.

Ge dem ett helvete

Den närmast glorifierande syn vänstern har på våldsbrott måste vändas i sin motsats. Först då slutar det bland unga att vara glorifierat och eftersträvansvärt att bli kriminell.

De som väljer den banan ska få ett helvete.

Nu återstår att se om den nya riksdagsmajoriteten orkar stå upp för hederlighet, ärlighet och hårda moraliska konsekvenser för dem som bryter mot samhällets krav på laglydnad. Artikeln i DN är ett tecken i rätt riktning.