Trots att Norge inte varit inblandad i koranbränningar och kravaller har landet utsatts för ett flertal försök till terrorattacker på senare tid. Att ligga lågt tycks alltså inte hjälpa.

KOMMENTAR. Det är intressant att norska säkerhetspolisen PST nu berättar att man under den senare tiden förhindrat flera terrorattacker, den senaste för några månader sedan. Norge är ju också det land i Norden som senast utsattes för ett terrordåd. Under Pride i Oslo förra året sköt en islamist ihjäl två män och hade för avsikt att döda många fler.

Terrorhoten har tycks alltså inte ha så mycket med internationella bråk att göra. Norge har inte stuckit ut med kritik mot islam på samma sätt som Sverige eller Danmark. Ändå verkar inte Norge ha mindre problem med hot om terrorangrepp.

Nytt normalläge

Det framkommer när landets säkerhetstjänst PST för dagstidningen Verdens Gang, VG, avslöjar att flera specifika terrorattacker mot Norge har stoppats till följd av kontakt med underrättelsetjänster i andra länder de senaste månaderna. Det betonas hur viktigt och framgångsrikt samarbetet är med säkerhetstjänster i andra länder.

Skälet till att man avslöjar hur påtagliga hoten är att man vill berätta för allmänheten om hur normalläget när det gäller säkerheten numera ser ut för ett land som Norge.

– Nu öppnar vi upp om det för första gången i historien, säger Viggo Rekdal, chef för PST:s sektion för internationella relationer.

Flera attacker avvärjda

På frågan om konkreta terrorattacker i och mot Norge har avvärjts svarar Rekdal:

– Ja det stämmer. Det finns ett betydande antal planerade attacker som har stoppats eller förhindrats. Det senaste fallet är för några månader sedan.

Rekdal säger inte rakt ut vilken typ av terrordåd som har stoppats, utan nöjer sig med att säga att tidigare tillfällen ”visat hur terrorn kan drabba oss”. Senaste var den dödliga islamistiska attacken mot Pride i Oslo.

På frågan om det kunnat handla om explosioner eller bilar som kunnat ha körts in i folkmassor svarar han:

– Ja.

De hot Norge står inför idag har nästan alltid en internationell dimension, antingen i motiv eller i nätverk, enligt PST. Därför är det avgörande att samarbeta över nationsgränserna:

Hoten kommer från extrema islamister, men också från vänster- och högerextremister. Det kan också handla om aktörer kopplade till spridning av massförstörelsevapen eller illegal underrättelseverksamhet.