Vandaliseringen i Frankrike är enorm efter fem dygns upplopp. Hundratals poliser är skadade. Politikers hem är satt i brand. Tusentals har gripits. Muslimska migranter ”har fått nog”, säger man. Livet i väst är inte den lyckodröm som vänsterpolitiker förespeglat. Nu tar man hämnd.

Vänsterpolitiker, till vilka man kan räkna många liberaler, har givit människor utanför västvärlden hopp om att bara man kommer till Europa eller USA så väntar ett liv i sus och dus. Man blir försörjd och kan leva kvar i sina gamla kulturella uttryck – alltså med hederskultur, våldsdominans och klanstyre.

Kulturkrockar som är olösliga

Det har med tiden visat sig att det inte går att leva i parallella världar på samma geografiska område. Den västerländskt kristna civilisationen kan inte härbärgera traditionell muslimsk kultur. Det uppstår tydliga och olösliga kulturkrockar.

Det västerländska och muslimska kan inte leva sida vid sida. Den ena civilisationen måste ha övertaget och forma vilka regler som gäller. Och den andra måste underordna sig.

Frågan är bara vilken.

Klankultur istället för rättsstat i Sverige?

Om det muslimska ska vara överordnat, får vi i väst avskaffa demokratin och rättsstaten för att istället tillämpa klankulturen och följa sharialagarna. Svenskar måste gå samman i gäng och hämnas de svenskar som blir utsatta för såväl små oförrätter som stora, alltså rån, våldtäkt och mord. Polisen och rättssamhället saknar all makt. Det är klanernas styrka som avgör vem som får ”rätt”.

Det är inget konstigt. Så har det varit i hundratals år i Mellanöstern. Så är det idag i Mellanöstern. Staten och politiken är bara korrumperade organ som styrs av klanernas inbördes förhållanden. Om demokratiska val hålls är de ändå bara maktlösa symbolhandlingar, en chimär, bakom vilken den verkliga makten utövas av klanhövdingar som ingår pakter med varandra och krigar mot varandra. Dag ut och dag in.

Skälet till att dessa kulturer alltid präglas av misär är att ingenting kan utvecklas i dessa samhällen. Den som visar sig framgångsrik blir snart måltavla för andra klaner som är avundsjuka och vill ta frukterna från den som lyckats. Att utveckla något är meningslös, eftersom det bara ger upphov till klankrig om vinsten.

Upploppens ogiltiga alibi: polisvåld

Både i USA (med ”black lives matter”-extremismen som senaste exemplet) och nu i Frankrike används polisens agerande som ursäkt för att slå sönder städer, plundra butiker, bränna bilar och attackera politikers hem. Detta är en medveten strategi från de som vill krossa västvärlden.

”Den sjudande ilskan som finns i franska förorter behövde bara en gnista för att explodera och utnyttjas nu av anarkistiska aktörer i det franska samhället som alltid har välkomnat oordning i form av upplopp och plundring”, säger Alan Mendoza till Fox News.

Man använder polisvåld som hävstång och alibi för att motivera anarkistiska upplopp. Medierna är här nyttiga idioter och sprider just våldsverkarnas bild av vad som sker. Men det finns ingen ursäkt för detta beteende – i en västlig rättsstat. Poliser som begår övergrepp ska straffas just genom rättsstatens domstolar. Men detta är främmande för klankulturer och det accepteras naturligtvis inte av dem som vill krossa västvärldens traditioner med individuella friheter, äganderätt och lagstyrd demokrati.

Att klaga på polisen är ingen ursäkt. Den som framför den tanken står på anarkisternas sida och underkänner rättsstatens giltighet.

Eller försvara rättsstaten med alla medel?

Alternativet till primitiv klankultur är västvärldens civilisation med sina enorma, historiskt unika framgångar. Genom kristendomen har människans värdighet upprätthållits och på den grunden respekteras äganderätten. Framgångsrikt entreprenörskap har kunnat etableras, uppfinningar utvecklats och trygghet har erbjudits genom en välfärdsstat. På detta sätt har europeiska och amerikanska samhällena på de senaste 200 åren åstadkommit häpnadsväckande framgångar.

Just de framgångar som gör att människor från klankulturernas misär söker sig till väst.

Men vi har varit dåliga att stå upp för det som gäller hos oss.

I väst respekteras individen. Rättigheter är knuten till individen. INTE gruppen.

Därmed har olika grupperingar fått underordna sig det generella samhället, som styrs av en rättsstat vars lagar beslutas av politiker som är folkvalda genom demokrati.

Vill vi försvara dessa århundraden av framgångar måste vi bekämpa alla dem som vill utmana väst och göra vårt samhälle lika kaotisk som Mellanöstern.

Var god välj!

Vi måste stå upp för våra värderingar. Vara tydliga med att den som bor i våra länder måste underordna sig västvärldens civilisation. Då måste man arbeta och göra sin plikt – inte kräva att bli försörjd av samhället. De som istället – som i Frankrike nu – anser det vara kränkande att man ska behöva följa lagar och arbeta, de måste lämna västvärlden och återvända till de primitiva och bakåtsträvande kulturer de kom ifrån. Vill man leva med klanvåld och respektlöshet mot andras liv och egendom – varsågod! Lämna väst! Omedelbart!

Västvärlden kan inte fortsätta backa och låta andra civilisationers dåliga traditioner ta över hos oss.

Vi måste ta fighten för vårt sätt att leva. Eller låta vår civilisation gå under.

Var god välj!