Straffen ska skärpas för unga brottslingar mellan 15 och 17 år. Det handlar om flera olika påföljder som ska vara ”kännbara”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) apropå den utredning som nu tillsätts om förslaget.

Genom alla straffrabatter har klan- och gängkriminella i allt högre utsträckning anlitat unga för att begå grova brott. De slipper straff även om de åker fast. Rena paradiset för kriminella.

Nu tillsätter regeringen, i samråd med Sverigedemokraterna, en utredning som både ska se över straffrabatten för omyndiga gärningsmän och en sänkning av straffmyndighetsåldern från dagens 15 år.

Nu ska straffen för unga skärpas

När det gäller personer mellan 18 och 20 vill regeringen slopa straffrabatten helt. De ska dömas till fängelsestraff på samma sätt som äldre.

Men också yngre kriminella ska straffas.

– Riktningen är naturligtvis att även 15-18-åringar ska få mer kännbara straff än i dag. Men exakt hur det ska utformas är något som utredaren får titta på, säger Gunnar Strömmer till TT.

Här kan det handla om att skapa ungdomsfängelser.

Sänkt myndighetsålder

Men även barn under 15 år måste straffas hårdare när de begår grova brott. För att kunna göra det behöver myndighetsåldern sänkas. Både SD och KD har föreslagit sänkning, kanske till 12 år.

Här handlar det inte om fängelsestraff, menar justitieministern.

– Det handlar om andra påföljder. Ungdomsövervakning, ungdomstjänst, den typen av påföljder som i dag inte är tillgängliga för barn under 15 år, trots att de sedan länge kan vara fast i kriminalitet, säger Strömmer.