För mig har det varit oerhört roligt att få göra något nytt: en nära 40 minuter lång dokumentär om det moderna Sveriges tillblivelse, den som Gustav Vasa på egen hand drev fram.

KOMMENTAR. Jag har nämnt det tidigare för Samtidens läsare, men bara i förbifarten. Det har varit fantastiskt att få läsa på och se hur mycket nytt material svenska historiker har grävt fram under de årtionden som gått sedan jag gick i skolan.

Man kan tro att det som hände för 500 år sedan på något sätt är klarlagt och oföränderligt. Men så är det inte. Nya upptäckter och nya analyser fördjupar förståelsen med tiden. Och ibland förvirrar.

Men det har samtidigt retat mig att dagens historiker alltid ska inta en kritisk hållning till Gustav Eriksson Vasa, medan äldre historiker (fram till 1968) alltid hade en hyllande hållning till densamme. Modenycker inom vetenskap är knappast förtroendeingivande.

Stoltheten tillbaka genom historisk plattform

Men ändå. Mer fakta och uppgifter grävs fram. Och att historiker gör tolkningar är ofrånkomligt eftersom luckorna är så stora. Bevismaterialet är så litet. 1500-talet ligger så långt bort.

En anledning till att jag gjort denna film – och kanske fortsätter göra dokumentärer om de största svenska statsmännen – är att historien är en viktig pusselbit för att återskapa vår förmåga till självförståelse och därmed ge stabilare grund för vår svenska identitet.

Och vi måste bli mer självsäkra, om vi ska klara av alla nutida samhällsproblem som hopar sig. Genom stolthet och kunskap förankrad i historien kan dagens vimsiga, veliga, fega och oförstående politiska ledarskap få mer råg i ryggen.

Sverige är Sverige, och har rätt att vara Sverige. På samma sätt som andra kulturer har sin rätt att existera.

Ska landet klara alla kriser och vända förfallet måste stoltheten återupprättas. Liksom viljan att försvara det synnerligen framgångsrika land som tidigare generationer byggt åt oss.

Det moderna Sverige började som sagt med en handlingskraftig, djärv och slug statsman: Gustav Vasa.

*

Se dokumentären här: