Som fackmedlem kan du vara aktiv Sverigedemokrat. Det är innebörden av Högsta domstolens beslut att inte ompröva hovrättens dom. Transportarbetarförbundet gjorde fel när man uteslöt SD-politikern Mats Fredlund.

KOMMENTAR. Det är en stor seger för åsiktsfriheten i Sverige. Ett LO-förbund har inte rätt att utesluta en medlem på grund av ”fel” partiengagemang.

Under årtionden har Sverigedemokrater blivit utsatta för trakasserier, avskedanden och uteslutningar.

Nu säger HD genom att inte ompröva hovrättens dom, som gav lastbilsföraren Mats Fredlund rätt – han skulle inte bli utesluten ur facket.

Fredlund stämde LO-förbundet Transport sedan de uteslutit honom och därmed tagit ifrån honom förmåner som en anställd lastbilsförare har som fackmedlem.

Fredlund vann över LO i tingsrätten: Transport gjorde fel (4 mars 2021).

Fredlund vann över LO i hovrätten: Vilken hjälte Mats är – tog kampen för andras rätt ( 8 dec 2022).

Fredlund vann över LO i Högsta domstolen: HD omprövar inte hovrättens dom (8 juli 2023)

I sin dom i december konstaterade hovrätten att Transportarbetarförbundet gjorde fel när de uteslöt Mats Fredlund på grund av att han var politiskt aktiv i Sverigedemokraterna i Kiruna.

Fackföreningar är inte vilka föreningar som helst. Med den tradition av kollektivavtal vi har på svensk arbetsmarknad är facket företrädare för alla anställda, och medlemskap förenat med olika förmåner. Därmed ska inte facket kunna utesluta dem som ledningen anser har ”fel” partipolitiska sympatier.

Transport och andra LO-fack agerar närmast stalinistiskt. Det hör inte hemma i vår tid.

*

Se intervju med Mats Fredlund i Riks från december 2022: